Szukany produkt
 
Wydawnictwo 

Kategorie

 
 

Informacje

 
 
urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni część II tom III
urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni część II tom III
Podpory dla pnaczy, zbiorniki wodne ozdobne, mosty, kładki, pomosty, tarasy, oświetlenie parków i ogrodów

 

Autor: Krzysztof Gadomski
Tytuł: urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni część II tom III
Rok wydania: 2010
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: 155x215 mm
Ilość stron: 328
Międzynarodowy Standardowy Numer Książki: ISBN 978-83-61574-24-8
Wydawnictwo: Hortpress Sp. z o. o.
 
  • Opis
  • Spis treści
 

URZĄDZANIE I PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELENI CZĘŚĆ II, TOM III
Podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik architektury krajobrazu
Do książki dołączona została płyta CD na której zapisane zostały projekty budowlano-wykonawcze elementów małej architektury.

Podręcznik przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych kształcących w zawodzie technik architektury krajobrazu. Ze względu na bardzo duży materiał ilustracyjny, niezbędny do zrozumienia technologii wykonania pewnych konstrukcji, zakres tematyczny dotyczący elementów małej architektury został omówiony w dwóch kolejnych tomach. W pierwotnych planach wydawniczych elementy małej architektury miały być opisane całościowo w tomie II – wzmianka na ten temat znalazła się w tomie I części drugiej podręcznika. Uznaliśmy jednak wspólnie z autorem, że rozbicie tego obszernego materiału na dwa tomy ułatwi uczniom i nauczycielom korzystanie z podręcznika.

Część druga podręcznika „Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni" ze względu na obszerny zakres materiału jest podzielona na dwa tomy. Tom I obejmuje zagadnienia związane z dokumentacją projektowo-techniczną, projektowaniem inwestycji i organizacją realizacji robót ziemnych, natomiast tom II przedstawia szczegółowo technologię wykonania oraz konserwację elementów małej architektury. Poruszana tematyka nie należy do łatwych, jednak wiedza z tego zakresu jest niezbędna w procesie tworzenia architektury krajobrazu, tj. wnętrza ogrodowego, parku czy też terenów zieleni towarzyszących różnym przedsięwzięciom, np. osiedlom mieszkaniowym. Każda kompozycja przestrzenna wymaga bowiem przygotowania projektu i odpowiedniej dokumentacji, a następnie realizacji inwestycji.

W części trzeciej podręcznika poznamy zagadnienia związane z sadzeniem. przesadzaniem i pielęgnacją roślin drzewiastych, zakładaniem i pielęgnacją trawników, kwietników i rabat oraz dokumentacją powykonawczą i odbiorem robót.

Z podręcznika mogą również korzystać studenci wydziałów ogrodniczego i architektury krajobrazu oraz wszyscy zajmujący się zawodowo projektowaniem terenów zieleni.

Ze względu na obszerny zakres materiału podręcznik „Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni" został opracowany w trzech częściach, które obejmują:
• Część I - zagadnienia ogólne, związane z rysunkiem technicznym, materiałami budowlanymi i technikami geodezyjnymi wykorzystywanymi w architekturze krajobrazu;
• Część II - zagadnienia związane z dokumentacją projektowo-techniczną, organizacją realizacji robót i wykonaniem robót ziemnych oraz technologią wykonania i konserwacji elementów architektury krajobrazu;
• Część III - zagadnienia związane z sadzeniem, przesadzaniem i pielęgnacją roślin drzewiastych, zakładaniem i pielęgnacją trawników, kwietników i rabat oraz organizacją odbioru robót.

W pierwotnych planach wydawniczych elementy małej architektury miały być opisane całościowo w tomie II – wzmianka na ten temat znalazła się w tomie I części drugiej podręcznika. Uznaliśmy jednak wspólnie z autorem, że rozbicie tego obszernego materiału na dwa tomy ułatwi uczniom i nauczycielom korzystanie z podręcznika. Tom III obejmuje:
• podpory dla pnączy (trejaże i pergole);
• ozdobne zbiorniki wodne;
• mostki, kładki i pomosty;
• tarasy;
• elementy wyposażenia terenów zieleni (ławki ogrodowe, kosze na śmieci, tablice informacyjne, budki dla ptaków);
• oświetlenie;
• instalacje nawadniające;
• konstrukcje zielonych dachów;
• urządzenia i elementy wyposażenia terenów zabaw dla dzieci;
• konserwację i naprawę dróg oraz urządzeń małej architektury.

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach do nauczania zawodu „technik architektury krajobrazu” na poziomie technikum i szkoły policealnej na podstawie opinii rzeczoznawców: dr Dariusza Dziurzyńskiego, mgr inż. Anny Kusiny, i mgr. inż. Małgorzaty Karbowiak.

Tom II obejmuje:
• nawierzchnie – drogi i place;
• pochylnie;
• schody ogrodowe;
• murki ogrodowe;
• ogrodzenia.

Z podręcznika mogą również korzystać studenci wydziałów ogrodniczego i architektury krajobrazu oraz wszyscy zajmujący się zawodowo projektowaniem terenów zieleni.

Tom III części drugiej podręcznika „Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni" jest kontynuacją tomu II i dotyczy elementów małej architektury - ich zasad budowy i konstrukcji. W tomie II zapoznaliśmy się z technologiami wykonania różnego rodzaju nawierzchni, pochylni, schodów, murków ogrodowych oraz ogrodzeń, bram i furtek. W niniejszym tomie zostaną szczegółowo omówione:

• podpory dla pnączy (trejaże i pergole);
• ozdobne zbiorniki wodne;
• mostki, kładki i pomosty;
• tarasy;
• elementy wyposażenia terenów zieleni (ławki ogrodowe, kosze na śmieci, tablice informacyjne, słupki, stojaki na rowery, budki dla ptaków);
• oświetlenie;
• instalacje nawadniające;
• konstrukcje zielonych dachów;
• zasady stosowania urządzeń i elementów na placach zabaw dla dzieci;
• konserwacja i naprawa dróg oraz urządzeń małej architektury.

Pomocą dydaktyczną dla uczniów są zamieszczone w podręczniku przykładowe projekty budowlano-wykonawcze elementów malej architektury; które zostały również zapisane w formie elektronicznej na załączonej płycie CD.

Data dodania produktu: 31 stycze 2011.
 

Klienci, którzy wybrali ten produkt, kupili również:

drzewa od a do z  rozpoznawanie opisy porady ogrodnicze
drzewa od a do z rozpoznawanie opisy porady ogrodnicze
brukarstwo
brukarstwo
zasłony, rolety, firany, lambrekiny klasyczne i nowoczesne aranżacje okienne
zasłony, rolety, firany, lambrekiny klasyczne i nowoczesne aranżacje okienne
technologia tworzyw drzewnych wykończanie powierzchni
technologia tworzyw drzewnych wykończanie powierzchni
budownictwo drewniane
budownictwo drewniane
drzewa rozpoznawanie, ciekawostki, występowanie na świecie
drzewa rozpoznawanie, ciekawostki, występowanie na świecie