Szukany produkt
 
Wydawnictwo 

Kategorie

 
 

Informacje

 
 
urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni część II tom III
urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni część II tom III
Podpory dla pnaczy, zbiorniki wodne ozdobne, mosty, kładki, pomosty, tarasy, oświetlenie parków i ogrodów

 

Autor: Krzysztof Gadomski
Tytuł: urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni część II tom III
Rok wydania: 2010
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: 155x215 mm
Ilość stron: 328
Międzynarodowy Standardowy Numer Książki: ISBN 978-83-61574-24-8
Wydawnictwo: Hortpress Sp. z o. o.
 
  • Opis
  • Spis treści
 

URZĄDZANIE I PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELENI CZĘŚĆ II, TOM III
Podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik architektury krajobrazu
Do książki dołączona została płyta CD na której zapisane zostały projekty budowlano-wykonawcze elementów małej architektury.

Podręcznik przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych kształcących w zawodzie technik architektury krajobrazu. Ze względu na bardzo duży materiał ilustracyjny, niezbędny do zrozumienia technologii wykonania pewnych konstrukcji, zakres tematyczny dotyczący elementów małej architektury został omówiony w dwóch kolejnych tomach. W pierwotnych planach wydawniczych elementy małej architektury miały być opisane całościowo w tomie II – wzmianka na ten temat znalazła się w tomie I części drugiej podręcznika. Uznaliśmy jednak wspólnie z autorem, że rozbicie tego obszernego materiału na dwa tomy ułatwi uczniom i nauczycielom korzystanie z podręcznika.

Część druga podręcznika „Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni" ze względu na obszerny zakres materiału jest podzielona na dwa tomy. Tom I obejmuje zagadnienia związane z dokumentacją projektowo-techniczną, projektowaniem inwestycji i organizacją realizacji robót ziemnych, natomiast tom II przedstawia szczegółowo technologię wykonania oraz konserwację elementów małej architektury. Poruszana tematyka nie należy do łatwych, jednak wiedza z tego zakresu jest niezbędna w procesie tworzenia architektury krajobrazu, tj. wnętrza ogrodowego, parku czy też terenów zieleni towarzyszących różnym przedsięwzięciom, np. osiedlom mieszkaniowym. Każda kompozycja przestrzenna wymaga bowiem przygotowania projektu i odpowiedniej dokumentacji, a następnie realizacji inwestycji.

W części trzeciej podręcznika poznamy zagadnienia związane z sadzeniem. przesadzaniem i pielęgnacją roślin drzewiastych, zakładaniem i pielęgnacją trawników, kwietników i rabat oraz dokumentacją powykonawczą i odbiorem robót.

Z podręcznika mogą również korzystać studenci wydziałów ogrodniczego i architektury krajobrazu oraz wszyscy zajmujący się zawodowo projektowaniem terenów zieleni.

Ze względu na obszerny zakres materiału podręcznik „Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni" został opracowany w trzech częściach, które obejmują:
• Część I - zagadnienia ogólne, związane z rysunkiem technicznym, materiałami budowlanymi i technikami geodezyjnymi wykorzystywanymi w architekturze krajobrazu;
• Część II - zagadnienia związane z dokumentacją projektowo-techniczną, organizacją realizacji robót i wykonaniem robót ziemnych oraz technologią wykonania i konserwacji elementów architektury krajobrazu;
• Część III - zagadnienia związane z sadzeniem, przesadzaniem i pielęgnacją roślin drzewiastych, zakładaniem i pielęgnacją trawników, kwietników i rabat oraz organizacją odbioru robót.

W pierwotnych planach wydawniczych elementy małej architektury miały być opisane całościowo w tomie II – wzmianka na ten temat znalazła się w tomie I części drugiej podręcznika. Uznaliśmy jednak wspólnie z autorem, że rozbicie tego obszernego materiału na dwa tomy ułatwi uczniom i nauczycielom korzystanie z podręcznika. Tom III obejmuje:
• podpory dla pnączy (trejaże i pergole);
• ozdobne zbiorniki wodne;
• mostki, kładki i pomosty;
• tarasy;
• elementy wyposażenia terenów zieleni (ławki ogrodowe, kosze na śmieci, tablice informacyjne, budki dla ptaków);
• oświetlenie;
• instalacje nawadniające;
• konstrukcje zielonych dachów;
• urządzenia i elementy wyposażenia terenów zabaw dla dzieci;
• konserwację i naprawę dróg oraz urządzeń małej architektury.

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach do nauczania zawodu „technik architektury krajobrazu” na poziomie technikum i szkoły policealnej na podstawie opinii rzeczoznawców: dr Dariusza Dziurzyńskiego, mgr inż. Anny Kusiny, i mgr. inż. Małgorzaty Karbowiak.

Tom II obejmuje:
• nawierzchnie – drogi i place;
• pochylnie;
• schody ogrodowe;
• murki ogrodowe;
• ogrodzenia.

Z podręcznika mogą również korzystać studenci wydziałów ogrodniczego i architektury krajobrazu oraz wszyscy zajmujący się zawodowo projektowaniem terenów zieleni.

Tom III części drugiej podręcznika „Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni" jest kontynuacją tomu II i dotyczy elementów małej architektury - ich zasad budowy i konstrukcji. W tomie II zapoznaliśmy się z technologiami wykonania różnego rodzaju nawierzchni, pochylni, schodów, murków ogrodowych oraz ogrodzeń, bram i furtek. W niniejszym tomie zostaną szczegółowo omówione:

• podpory dla pnączy (trejaże i pergole);
• ozdobne zbiorniki wodne;
• mostki, kładki i pomosty;
• tarasy;
• elementy wyposażenia terenów zieleni (ławki ogrodowe, kosze na śmieci, tablice informacyjne, słupki, stojaki na rowery, budki dla ptaków);
• oświetlenie;
• instalacje nawadniające;
• konstrukcje zielonych dachów;
• zasady stosowania urządzeń i elementów na placach zabaw dla dzieci;
• konserwacja i naprawa dróg oraz urządzeń małej architektury.

Pomocą dydaktyczną dla uczniów są zamieszczone w podręczniku przykładowe projekty budowlano-wykonawcze elementów malej architektury; które zostały również zapisane w formie elektronicznej na załączonej płycie CD.

Data dodania produktu: 31 stycze 2011.
 

Klienci, którzy wybrali ten produkt, kupili również:

drzewa od a do z  rozpoznawanie opisy porady ogrodnicze
drzewa od a do z rozpoznawanie opisy porady ogrodnicze
brukarstwo
brukarstwo
technologia tworzyw drzewnych wykończanie powierzchni
technologia tworzyw drzewnych wykończanie powierzchni
budownictwo drewniane
budownictwo drewniane
drzewa rozpoznawanie, ciekawostki, występowanie na świecie
drzewa rozpoznawanie, ciekawostki, występowanie na świecie
zasłony, rolety, firany, lambrekiny klasyczne i nowoczesne aranżacje okienne
zasłony, rolety, firany, lambrekiny klasyczne i nowoczesne aranżacje okienne