Szukany produkt
 
Wydawnictwo 

Kategorie

 
 

Informacje

 
 
tysiąc lat ubiorów w polsce
tysiąc lat ubiorów w polsce
Stroje noszone w Polsce od powstania państwa, aż do końca XX wieku

 

Autor: Anna Sieradzka
Tytuł: tysiąc lat ubiorów w polsce
Rok wydania: 2003
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: twarde laminowane okładki
Format: 190x265 mm
Ilość stron: 352
Międzynarodowy Standardowy Numer Książki: ISBN 83-213-4257-4
Wydawnictwo: ARKADY
 
  • Opis
  • Spis treści
 

prof. dr hab. ANNA SIERADZKA, historyk sztuki, pracuje w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania badawcze obejmują sztukę XIX i XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem stylu art deco), rzemiosło artystyczne, historię obyczajów, a zwłaszcza historię ubiorów. Jest przewodniczącą Klubu Kostiumologii i Tkaniny Artystycznej przy Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Opublikowała wiele książek, kilkadziesiąt artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Tysiąc lat ubiorów w Polsce to opowieść o strojach noszonych w Polsce od początku powstania państwa aż do końca XX wieku. Autorka omawia głównie ubiory wyższych warstw społeczeństwa, gdyż są one najlepiej udokumentowane w materiałach źródłowych - pisanych i ikonograficznych – oraz analizuje, jak zmieniały się podstawowe części garderoby, towarzyszące strojom dodatki i wygląd całej postaci.

Książka ta ukazuje znaczenie ubioru – ważnej dziedziny narodowej historii, stanowiącej istotny składnik polskiej sztuki, kultury i obyczajowości.

Początek trzeciego tysiąclecia po narodzeniu Chrystusa skłania do różnorodnych refleksji nad minionymi wiekami. W Polsce łączą się one ze wzmożonym zainteresowaniem dziejami naszego państwa i narodu na przestrzeni przeszło dziesięciu stuleci. Przypatrując się temu długiemu pasmu wydarzeń politycznych, religijnych, ekonomicznych, społecznych, naukowych i kulturalnych, warto też zwrócić uwagę na ściśle z nimi związane zjawiska obyczajowe, a wśród nich - na sposób ubierania się Polaków.

Noszone w Polsce w ciągu tysiąclecia ubiory kształtowane były według wzorców obejmujących i inne dziedziny kultury materialnej, a ich wyjątkowa wśród przedmiotów utylitarnych pozycja wynikała z wielu funkcji, jakie zazwyczaj łączyła w sobie odzież, zwłaszcza odświętna i reprezentacyjna. Ubiór bowiem nie tylko okrywał ciało, ale także świadczył o pozycji społecznej i zamożności właściciela, jego poglądach politycznych, przekonaniach religijnych, wrażliwości este- tycznej, stosunku do aktualnie obowiązujących norm obyczajowych. Dlatego też doskonale oddawał charakter poszczególnych epok jak w zwierciadle odbijają się w nim najistotniejsze czynniki kształtujące oblicze minionych stuleci.

Historię ubiorów noszonych w Polsce przedstawiają niezbyt liczne opracowania, wśród których przeważają specjalistyczne pozycje naukowe. Do wyjątków należy wydany po raz pierwszy w 1860 roku (i wznowiony w 1879 z objaśnieniami autora) album rysunków Jana Matejki Ubiory w Polsce 1200-1795, będący efektem jego wnikliwych studiów nad polską kulturą materialną. W przejrzysty, dydaktyczny, a zarazem artystyczny sposób artysta ukazał w nim ubiory Polaków różnych stanów, odwzorowując ich wygląd ze znanych mu zabytków sztuki. Praca Matejki dotyczy jednak tylko ubiorów z czasów I Rzeczypospolitej. Również w innych publikacjach, na czele z najobszerniejszą Historią ubiorów Marii Gutkowskiej-Rychlewskiej, stroje późniejsze, z XIX i XX wieku, są przedstawiane tylko pobieżnie lub wcale nie uwzględniane.

Brak całościowego opracowania dziejów ubiorów noszonych w Polsce był podstawową przyczyną powstania tej książki. Jej zadaniem jest pokazanie, jak ubierali się Polacy w ciągu minionych dziesięciu wieków, z uwzględnieniem wpływów mody z Bliskiego Wschodu i różnych regionów Europy oraz narodowych odrębności. Ze względu na popularny charakter opracowania przedstawiono w nim przede wszystkim ubiory typowe dla dominujących w poszczególnych epokach warstw polskiego społeczeństwa: elity rządzącej, rycerstwa, szlachty, zamożnego mieszczaństwa i inteligencji. Wybór taki został również podyktowany dostępnym materiałem ikonograficznym - zabytkami rzeźby, malarstwa i grafiki, ukazującymi głównie przedstawicieli warstw wyższych, a także rycinami żurnalowymi i fotografiami z drugiej połowy XIX i XX wieku.

W tekście i na rysunkach starano się możliwie dokładnie objaśnić, jak wyglądały i zmieniały się podstawowe części ubioru, akcesoria i fryzury dorosłych Polaków. Również w doborze materiału ilustracyjnego kierowano się przede wszystkim chęcią pokazania najczęściej występujących w Polsce strojów, dokumentując je możliwie najbardziej reprezentatywnymi i atrakcyjnymi wizualnie przykładami.

Książka ta nie wyczerpuje całego złożonego zagadnienia dziejów ubiorów noszonych w Polsce w minionym tysiącleciu; mam jednak nadzieję, że pomoże Czytelnikowi poznać tę tak ważną, a często jeszcze nie docenianą, dziedzinę naszej narodowej historii. Może służyć jako podręcznik dla uczniów i studentów, a także zainteresować historią polskich ubiorów miłośników naszej przeszłości.

 

Data dodania produktu: 02 maj 2007.