Szukany produkt
 
Wydawnictwo 

Kategorie

 
 

Informacje

 
 
termowizja w podczerwieni podstawy i zastosowania
termowizja w podczerwieni podstawy i zastosowania
Podstawy fizyczne termografii, detektory podczerwieni, kamery termowizyjne, pomiary termowizyjne

 

Autor: Bogusław Więcek, Gilbert De Mey
Tytuł: termowizja w podczerwieni podstawy i zastosowania
Rok wydania: 2011
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: 165x240 mm
Ilość stron: 372
Międzynarodowy Standardowy Numer Książki: ISBN 978-83-926319-7-2
Wydawnictwo: PAK
 
  • Opis
  • Spis treści
 

TERMOWIZJA W PODCZERWIENI PODSTAWY I ZASTOSOWANIA

Książka przedstawia w sposób logiczny i systematyczny złożoną i bogatą wiedzę z zakresu współczesnej termografii w podczerwieni. Jest to pierwsza w kraju książka o pogłębionym zakresie teorii, napisana w sposób ścisły, ale przystępny. Autorzy przedstawili zarówno podstawy fizyczne termografii, techniki jej wykorzystania, kamery termowizyjne z uwzględnieniem detektorów, jak i przykładowe aplikacje w budownictwie, medycynie i diagnostyce.

Z recenzji dr. hab. inż. Henryka Madury, prof. WAT:
...Książka dotyczy zagadnień techniki podczerwieni i termowizji, które są bardzo aktualne, ze względu na olbrzymi postęp w dziedzinie technologii i produkcji detektorów podczerwieni...
...Za szczególne oryginalne osiągnięcie Autorów należy uznać opis fizycznych podstaw termowizji, w tym falowego modelu promieniowania elektromagnetycznego, który umożliwił wyjaśnienie pojęć "emisyjność materiałów" - jednego z podstawowych parametrów wpływających na dokładność pomiarów termowizyjnych. Wiele omawianych zagadnień nie zostało dotychczas przedstawionych wspólnie w jednej monografii...
...Kamery z detektorami bolometrycznymi stanowią obecnie bardzo dużą grupę kamer pomiarowych i obserwacyjnych...
...Opisano praktyczne zastosowania kamer termowizyjnych oraz sposoby prowadzenia badań termowizyjnych w budownictwie, medycynie i badaniach nieniszczących...

Z recenzji prof. dr. hab. inż. Waldemara Minkiny:
...Pierwsza część monografii przedstawia teorię, a druga ma charakter praktyczny. Wyjaśniono jak działa i co mierzy kamera termowizyjna. Przedstawiono radiacyjny pomiar temperatury oraz pomiary emisyjności...
...Na uwagę zasługuje rozdział o budowie kamer termowizyjnych. Treści tam przekazane są wynikiem doświadczeń jednego ze współautorów przy konstrukcji nowej kamery termowizyjnej...
...W dziedzinie zastosowań omówiono badania nieniszczące, zastosowania w medycynie i budownictwie. Ta część monografii plasuje ją jako rekomendowaną praktykom i specjalistom, którzy na co dzień wykorzystują termowizję w pomiarach...
...Monografia przedstawia w oryginalny sposób tematykę termowizji w podczerwieni. Autorzy umiejętnie połączyli teorię i podstawy fizyczne termowizji z praktycznym jej wykorzystaniem w pomiarach pól temperatury...

Wydawnictwo PAK wydało kolejną aktualną książkę z zakresu termowizji w podczerwieni, przygotowaną przez wybitnych specjalistów w tej dziedzinie: profesora Politechniki Łódzkiej Bogusława Więcka i profesora Gilberta De Meya z Uniwersytetu w Gandawie w Belgii. Jest ona efektem wspólnych długoletnich badań i wdrożeń w tej dziedzinie, realizowanych przez autorów.
 
Książka przedstawia w sposób logiczny i systematyczny złożoną i bogatą wiedzę z zakresu współczesnej termografii w podczerwieni. Jest to pierwsza w kraju książka o pogłębionym zakresie teorii, napisana w sposób ścisły, ale przystępny.
 
Autorzy przedstawili zarówno podstawy fizyczne termografii, techniki jej wykorzystania, kamery termowizyjne z uwzględnieniem detektorów, jak i przykładowe aplikacje w budownictwie, medycynie i diagnostyce. Omówione są wielkości wpływające na sygnał wyjściowy kamery, takie jak emisyjność obiektu, skład i wilgotność atmosfery oraz obecność innych ciał w otoczeniu. Książka zawiera kompendium wiadomości o zjawiskach fizycznych z dziedziny promieniowania elektromagnetycznego w zakresie podczerwieni, które powinien znać użytkownik kamery termowizyjnej. Zawiera podstawą wiedzę o właściwościach promiennych ciał oraz pomaga zrozumieć problematykę wymiany ciepła i powstawania pól temperatury. Książka zawiera wiele przykładów i odniesień do praktycznych pomiarów termowizyjnych wykonywanych w różnych warunkach otoczenia.
 
Przedstawione są prawa fizyki wykorzystywane w termowizji, oraz jej podstawy fizyczne, w tym falowy opis promieniowania EM, który umożliwił wyjaśnienie pojęcia emisyjność materiałów. Omówiony jest wpływ emisyjności na pomiar temperatury metodą termowizyjną, następnie budowa i działanie detektorów podczerwieni oraz kamer termowizyjnych, zarówno termicznych, niechłodzonych jak i fotonowych, chłodzonych. Opisane są parametry detektorów i kamer termowizyjnych oraz przedstawiona jest zasada pomiaru temperatury za pomocą kamery.
 
W książce znajduje się rozdział o budowie kamer termowizyjnych, który zawiera wiele informacji wynikających z doświadczeń jednego ze współautorów przy konstrukcji nowej kamery termowizyjnej. Opisane są problemy, jakie należało rozwiązać projektując i wdrażając do produkcji nową kamerę.

Książka przeznaczona jest dla specjalistów, chcących pogłębić podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu termowizji, jak i dla Czytelników o zainteresowaniach technicznych, interesujących się najnowszymi metodami badań różnych obiektów. Będzie przydatna dla studentów, doktorantów inżynierów i użytkowników kamer, którzy stosują lub zamierzają je stosować w praktyce. Wymagający Czytelnicy znajdą w książce wiele równań opisujących zjawisko promieniowania i wielkości z nim związane.

Termografia w podczerwieni to dziedzina wiedzy i techniki, w której wykorzystano właściwości promieniowania podczerwonego do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Każde ciało w temperaturze powyżej 0 K emituje promieniowanie o energii zależnej od wartości temperatury i długości fali. W kamerze termowizyjnej detektor podczerwieni przetwarza energię padających fotonów promieniowania podczerwonego na sygnał elektryczny, którego wartość zależy od temperatury badanego obiektu. Niestety, inne czynniki, takie jak emisyjność obiektu, skład i wilgotność atmosfery oraz obecność innych ciał w otoczeniu, także wpływają na poziom sygnału (obrazu) wytwarzanego w kamerze termowizyjnej. Kamery termowizyjne charakteryzują się bardzo dużą rozdzielczością, tzn. zdolnością do rozróżniania wartości temperatury na poziomie kilkudziesięciu mK, a z drugiej strony niewielką dokładnością pomiaru temperatury (w wyidealizowanych warunkach jedynie około 2%).

Ciągły postęp w technologii wytwarzania detektorów podczerwieni w ostatnich latach spowodował, że kamery termowizyjne są coraz dokładniejsze, charakteryzują się coraz większą czułością i rozdzielczością, zarówno termiczną jak i przestrzenną, są lżejsze, pobierają mniej energii i stają się coraz tańsze. Stąd rośnie zainteresowanie termowizją w różnych dziedzinach, od medycyny, sztuki, ochrony dóbr kultury, poprzez naukę i technikę, aż po masowe zastosowania w przemyśle samochodowym, pożarnictwie, w wojsku i kosmosie. Można chyba stwierdzić, że nie ma dziś dziedziny, w której termowizją nie mogła by być użyta.

Stosowanie termowizji w praktyce nie jest jednak łatwe. Ze względu na dużą czułość termowizyjnej metody pomiaru temperatury oraz wpływ czynników środowiskowych na dokładność wyznaczenia wartości temperatury za pomocą kamery, interpretacja termogramów wymaga dużej wiedzy i doświadczenia z zakresu wielu dziedzin. Użytkownik kamery termowizyjnej powinien znać zjawiska fizyczne z dziedziny promieniowania elektromagnetycznego w zakresie podczerwieni, powinien posiadać podstawą wiedzę o właściwościach promiennych ciał oraz rozumieć problematykę wymiany ciepła i powstawania pól temperatury.

Monografia przedstawia najważniejsze problemy współczesnej termografii w podczerwieni. Rozpoczyna się od praw fizyki jakie są stosowane w termowizji. Przedstawiono problem emisyjności materiałów i jej wpływ na pomiar temperatury metodą termowizyjną. Omówiono budowę i działanie detektorów podczerwieni oraz kamer termowizyjnych, zarówno termicznych, niechłodzonyeh jak i fotonowych, chłodzonych. Opisano parametry detektorów i kamer termowizyjnych oraz przedstawiono zasadę pomiaru temperatury za pomocą kamery. W części poświęconej zastosowaniom skupiono się na trzech współczesnych aplikacjach termowizji - na zastosowaniach medycznych, badaniach stanu izolacji termicznej w budownictwie oraz badaniach nieniszczących. Książka przeznaczona jest dla studentów, doktorantów, inżynierów, naukowców i użytkowników termowizji w pod czerwieni, którzy stosują lub zamierzają ją stosować w praktyce.

Termografia (termowizja) to proces obrazowania w paśmie średniej podczerwieni (długości fali od ok. 0,9 do 14 μm). Pozwala on na rejestrację promieniowania cieplnego emitowanego przez ciała fizyczne w przedziale temperatur spotykanych w warunkach codziennych, bez konieczności oświetlania ich zewnętrznym źródłem światła; oraz, dodatkowo, na dokładny pomiar temperatury tych obiektów.

Termografia wykorzystywana jest między innymi w zastosowaniach naukowych, medycznych, policyjnych, wojskowych, przy diagnostyce urządzeń mechanicznych, obwodów elektrycznych i budynków.

Termografia obecnie uważana jest za najbardziej atrakcyjną metodę pomiaru temperatury na odległość.

Data dodania produktu: 17 luty 2011.