Szukany produkt
 
Wydawnictwo 

Kategorie

 
 

Informacje

 
 
termografia budynków Wykorzystanie obrazów termalnych w diagnostyce budynków
termografia budynków Wykorzystanie obrazów termalnych w diagnostyce budynków
Przykłady zastosowań termografii w badaniach budynków

 

Autor: Jan Jaworski
Tytuł: termografia budynków Wykorzystanie obrazów termalnych w diagnostyce budynków
Rok wydania: 2000
Miejsce wydania: Wrocław
Oprawa: miękka
Format: 165x240 mm
Ilość stron: 66
Międzynarodowy Standardowy Numer Książki: ISBN 83-7125-064-9
Wydawnictwo: Dolnoślaskie Wydawnictwo Edukacyjne
 
  • Opis
  • Spis treści
 

TERMOGRAFIA BUDYNKOW WYKORZYSTANIE OBRAZÓW TERMALNYCH W DIAGNOSTYCE BUDYNKÓW

W Polsce termografię w podczerwieni zastosowano w budownictwie po raz pierwszy blisko trzydzieści lat temu. Zaprezentowano wtedy główne walory i ograniczenia bezstykowej metody obrazowania rozkładów temperatury, wykorzystując przede wszystkim doświadczenia szwedzkie. Światowa technologia detekcji promieniowania podczerwonego osiągnęła obecnie kolejny stopień rozwoju głównie w kierunku potrzeb militarnych, ale również w kierunku badania środowiska naturalnego. Rozwój technologii produkcji nowych generacji detektorów podczerwieni powoduje, że sprzęt termograficzny staje się coraz tańszy i łatwiejszy w obsłudze, a co za tym idzie, bardziej dostępny i chętniej stosowany w wielu dziedzinach. Licząc się ze wzrostem zainteresowania techniką obrazowania rozkładów temperatur występujących w budynkach przygotowano niniejszą publikację. Mam nadzieję, że czytelnik znajdzie w niej informacje pomocne do przyjęcia krytycznej postawy wobec metody obrazowania rozkładów temperatury i obserwacji przebiegów procesów cieplnych.

Radiometry podczerwieni zarówno obrazujące, czyli skanujące, jak i punktowe termometry radiacyjne wykorzystywane są w wielu dziedzinach nauki, przemysłu, oraz przez różne służby państwowe. W budownictwie służą głównie do określania temperatur wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni przegród budynków biurowych, mieszkalnych, szkolnych, szpitalnych i fabrycznych. Służą do oceny jakości wykonywanych izolacji cieplnych i izolacji przeciwwilgociowych oraz ich napraw. Mogą służyć do badania szczelności obudowy budynku lub elementów jego wyposażenia, takich jak okna i drzwi. Obrazowania termiczne całej aglomeracji budynków wykonywane z pokładu samolotu dają pogląd o globalnych stratach energii z obrazowanych zadaszeń zespołu budynków, a ponadto można znaleźć dzięki nim budynki o bardzo złej izolacyjności cieplnej lub o uszkodzonych pokryciach dachowych.

Termografię pojedynczych budynków przeprowadza się od wewnątrz pomieszczeń, gdzie wahania temperatury są z definicji mniejsze, oraz z zewnątrz budynku, gdzie dostępne są do obrazowania wszystkie płaszczyzny budynku emitujące promieniowanie do otoczenia. W związku z większymi i częstszymi zmianami temperatury obrazowanie z zewnątrz budynku nadaje się głównie jako pomiar wstępny, chyba że temperatury zewnętrzne będą miały mniejsze wahania w dłuższym okresie. W trakcie obrazowania termalnego obiektu należy wykonywać dodatkowe pomiary, przede wszystkim mierzyć temperatury otoczenia budynku. Można również mierzyć temperatury, prędkość, wilgotność i ciśnienie powietrza w pomieszczeniach. Zakres badań dodatkowych związany jest z analizą otrzymywanych termogramów, która może mieć charakter jakościowy lub ilościowy. Przy obrazowaniu termalnym konieczne jest ustalenie właściwego punktu, z którego wykonywane jest obrazowanie. Powinien on leżeć na prostopadłej do płaszczyzny obiektu i być stale dostępny. W wybranym punkcie pole widzenia radiometru powinno obejmować powierzchnię badanego elementu budynku. Odległość od obiektu musi być dobrana w taki sposób, by chwilowe pole widzenia radiometru IFOV uśredniające temperatury nie pomijało charakterystycznych punktów rozkładu temperatury na ścianie. Innymi słowy, radiometr nie może być usytuowany za daleko od obiektu obrazowania. Odległość punktu obrazowania od ściany budynku podawana w metrach jest odpowiednio rejestrowana. Kolejną czynnością jest dobór zakresu zmienności temperatur oraz jasność i kontrast obrazu. Należy przyjmować raczej większe zakresy temperatur, by ujmować większe powierzchnie o większych różnicach temperatur niż mniejsze powierzchnie o mniejszych różnicach temperatur, co ma miejsce w niższych zakresach temperatur. Przyjęty i odpowiednio dobrany zakres temperatur, ze względu na możliwość porównywania termogramów, należy utrzymywać nie zmieniany dostatecznie długo podczas badań. Z drugiej strony pożądany jest odpowiedni kontrast temperatury na termogramach. Dlatego wykonanie poprawnego termogramu, przy korzystaniu ze starszych radiometrów obrazujących, było nieporównanie trudniejsze niż wykonanie poprawnie naświetlonego zdjęcia fotograficznego.

W termografii o jakościowym charakterze analizy chodzi przede wszystkim o ustalenie miejsca o temperaturze podwyższonej lub obniżonej w porównaniu ze zwykle spotykaną temperaturą w tym lub sąsiednim miejscu. Analizę przeprowadza się przez jakościowe porównywanie termogramów z termogramami podobnych miejsc na ścianie budynku lub innych budynków, mając na uwadze wpływ czynników zewnętrznych mogących wywoływać różnicę temperatur. Ważne jest również odniesienie termogramu do projektu obiektu. Brak racjonalnego wytłumaczenia anomalii temperaturowej powoduje uznanie, że w obszarze jej występowania znajduje się defekt izolacji lub niedostateczna szczelność elementu. Defekty izolacji cieplnej to brak izolacji w określonych miejscach lub mostek cieplny (wypełnienie miejsc przeznaczonych na izolację cieplną przez materiał konstrukcyjny o wyższej przewodności cieplnej, lub zmiana kształtu obrazowanej części budynku).

Poniżej omówiono obrazowania termalne budynków zamieszczone na końcu książki i wykonane radiometrem obrazującym AGEMA LWB 880. Radiometr jest skanerem wyposażonym w pojedynczy fotodetektor Hg Cd Te chłodzony do temperatury 77 K i czuły w paśmie 8-12 mikrometrów. Skanowanie pojedynczego obrazu składającego się z 140x140 punktów następuje z częstotliwością 25 Hz. Pola widzenia zapewniają wymienne obiektywy germanowe o kącie 7° lub 20°. Pole widzenia FOV wynosi więc odpowiednio 122 i 349 mrad, podczas gdy chwilowe pole widzenia IFOV tego radiometru wynosi odpowiednio 0,125 i 2,5 mrad. Radiometr wyposażony jest w system operacyjny do akwizycji termogramów, ich skalowania temperaturowego i prezentacji. Na przedstawianych termogramach kolory oznaczają określoną temperaturę, która jest wyliczana z krzywej kalibracyjnej radiometru dla przyjętej odpowiedniej emisyjności i odległości obrazowanego obiektu, oraz intensywności odbieranego promieniowania.

Data dodania produktu: 07 padziernik 2011.
 

Klienci, którzy wybrali ten produkt, kupili również:

docieplanie budynków
docieplanie budynków
dom pasywny
dom pasywny