DOM.PL™ - Księgarnia - Przemysł drzewny - Strona: 6 - Księgarnia DOM.PL
 
 
Szukany produkt
 

Wyniki
Wyświetlanie od 101 do 120 (z 251 pozycji)

 
 maszynowa obróbka, narzędzia i podstawowe obrabiarki stolarskie

Maszynowa obróbka, narzędzia i podstawowe obrabiarki stolarskie

MASZYNOWA OBRÓBKA, NARZĘDZIA I PODSTAWOWE OBRABIARKI STOLARSKIE W książce omówiono zagadnienia obróbki na pilarkach tarczowych, wyrówniarkach, grubiarkach i frezarkach. Podano zalecenia doboru odpowiednich pił tarczowych, noży i narzędzi frezarskich — stosownie do właściwości materiałów obrabianych i wymaganej jakości obróbki...

 

 
 
 
 maszynoznawstwo

Maszynoznawstwo

MASZYNOZNAWSTWO Maszynoznawstwo to nauka o budowie i działaniu maszyn oraz o związanych z nimi urządzeniach technicznych. Autor przedstawia najważniejsze zagadnienia z dziedziny maszynoznawstwa. Zapoznaje Czytelnika z elementami maszyn, ich budową i metodami obliczeń oraz omawia główne grupy ...

 

 
 
 
 maszynoznawstwo podręcznik

Maszynoznawstwo podręcznik

MASZYNOZNAWSTWO PODRĘCZNIK W książce omówiono budowę i działanie: silników cieplnych, pomp i sprężarek; kotłów, siłowni i turbin parowych; napędów hydraulicznych i mechanizmów pneumatycznych; urządzeń chłodniczych oraz dźwignic i przenośników. Treści dotyczące budowy maszyn poprzedzają podstawowe wiadomości z termodynamiki i hydrom...

 

 
 
 
 maszyny i urządzenia do obróbki drewna

Maszyny i urządzenia do obróbki drewna

W książce omówiono obrabiarki i narzędzia skrawające do drewna oraz suszarki i urządzenia do hydrotermicznej obróbki drewna. Są w nim przedstawione także zagadnienia dotyczące mechanizacji i automatyzacji obróbki elementów meblowych i innych. Klasyfikacja obrabiarek do drewnaObrabiarkami do drewna nazywamy te spośród...

 

 
 
 
 materiałoznawstwo przemysłu drzewnego

Materiałoznawstwo przemysłu drzewnego

Książka zawiera podstawowe wiadomości dotyczące drewna, tworzyw drzewnych i materiałów stosowanych w meblarstwie oraz w produkcji innych wyrobów z drewna lub z tworzyw drzewnych. Omówiono także zasady rozpoznawania jakości i przydatności tych materiałów oraz zasady racjonalnej gospodarki materiałami w zakładzie produkcyjnym....

 

 
 
 
 materiały do ćwiczeń z technologii leśnych produktów ubocznych

Materiały do ćwiczeń z technologii leśnych produktów ubocznych

MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ Z TECHNOLOGII LEŚNYCH PRODUKTÓW UBOCZNYCH   Polska, jako jeden z nielicznych krajów, podjęła prace gospodarcze i naukowe w dziedzinie wykorzystania produktów runa leśnego oraz dolnego piętra lasu. Znalazło to swoje odbicie w powołaniu Zjednoczenia Produkcji  Leś...

 

 
 
 
 materiały zastępujące drewno i sklejkę w konstrukcjach szkieletowych

Materiały zastępujące drewno i sklejkę w konstrukcjach szkieletowych

Materiały zastępujące drewno i sklejkę w konstrukcjach szkieletowych to książka przedstawiająca szereg rozwiązań alternatywnych oraz systemów budowania, które – zgodnie z najnowszymi trendami w budownictwie szkieletowym - można wykorzystać w konstrukcjach budynków mieszkalnych. Prezentuje również nowe rozwiązania techniczne, jakie wkrótce powinny trafić na rynek. P...

 

 
 
 
 mały poradnik mechanika tom I tom II

Mały poradnik mechanika tom I tom II

MAŁY PORADNIK MECHANIKA WZNOWIENIE TOM I NAUKI MATEMATYCZNO-FIZYCZNEMATERIAŁOZNAWSTWO TOM IIPODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYNMASZYNOZWASTWO   AUTORZY TOMU I i IIdoc. mgr im. Zdzisła...

 

 
 
 
 meblarstwo projekt i konstrukcja

Meblarstwo projekt i konstrukcja

Projektowanie i konstruowanie ma na celu tworzenie nowych obiektów technicznych, zaspokajających potrzeby materialne i duchowe społeczeństwa. Jest rzeczą oczywistą, że efekty projektowania stają się widoczne dopiero po pewnym okresie czasu. Stąd w pracę konstruktorów muszą być wkalkulowane racjonalne, a częstokroć intuicyjne prognozy przyszłych potrzeb uży...

 

 
 
 
 meblarstwo w polsce kondycja podstawy sukcesu perspektywy

Meblarstwo w polsce kondycja podstawy sukcesu perspektywy

"Meblarstwo w Polsce. Kondycja - Podstawy sukcesu - Perspektywy", to praktyczny przewodnik zarówno dla dużych producentów mebli, jak i mniejszych zakładów stolarskich, które stojąc w obliczu przemian cywilizacyjnych i gospodarczych, w umiędzynarodowieniu działalności i akcesji Polski do Unii Europejskiej widzą szansę d...

 

 
 
 
 meble jako przedmioty użytkowe i zabytki

Meble jako przedmioty użytkowe i zabytki

Monografia „Meble jako przedmioty użytkowe i zabytki” - symboliczny nakład (250 egz.) czyni z tej pozycji unikat. Zainteresowanie meblami dawnymi przybrało w ciągu ostatnich dwóch stuleci rozmiary wcześniej niespotykane. O ile jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku gromadzeni...

 

 
 
 
 meble naprawa i odnawianie

Meble naprawa i odnawianie

MEBLE NAPRAWA I ODNAWIANIE Meble są świadectwem kultury, epoki, regionu czy kraju, w którym zostały wytworzone.  Jak wszystkie przedmioty materialne poddają się działaniu! czasu, ulegają zniszczeniu.  Aby zachować...

 

 
 
 
 meble tapicerowane produkcja przemysłowa

Meble tapicerowane produkcja przemysłowa

Książka zawiera wiadomości na temat tapicerowania mebli w zakładach przemysłowych. Omówiono w niej: wymagania dotyczące tapicerni, organizacja głównych stanowisk produkcyjnych, urządzenia produkcyjne, narzędzia i sprzęt pomocniczy, technologię poszczególnych etapów produkcji różnych wyrobów tapicerskich, konstrukcje układów tapicerskich, podano wiadomości o normalizacji, ...

 

 
 
 
 meble tapicerowane produkcja rzemieślnicza i naprawy

Meble tapicerowane produkcja rzemieślnicza i naprawy

Meble są podstawowym elementem wyposażenia wszystkich rodzajów wnętrz. Służą one człowiekowi podczas pracy, nauki, wypoczynku, spożywania posiłków itp. Meble są też odzwierciedleniem sytuacji materialnej społeczeństwa, poziomu kultury, tradycji i zwyczajów narodowych oraz panującej mody. Nie można mówić o wygodnym wnętrzu mieszkalnym bez wyposażenia go w funkcjonalne i estetyczn...

 

 
 
 
 mechatronika

Mechatronika

MECHATRONIKA Opracowanie merytoryczne wersji polskiej:dr inż. Mariusz Olszewski Podręcznik dla uczniów średnich i zawodowych szkół technicznych Książka zawiera podstawowe wiadomości z nowej, niezwykle dynamicznie rozwijającej się dyscypliny naukow...

 

 
 
 
 metrologia techniczna w przemyśle drzewnym

Metrologia techniczna w przemyśle drzewnym

Zawiera ona podstawowe informacje z zakresu metrologii technicznej, opracowywania wyników pomiarów i pomiaru niektórych wielkości fizycznych. W opracowaniu tym zajęto się pomiarami ciśnienia, temperatury, wilgotności powietrza, prędkości przepływu płynów, strumienia masy i objętości, wilgotności drewna, właściwości paliw, zapalnośc...

 

 
 
 
 model maszynowego pozyskiwania drewna w zróżnicowanym leśnictwie polskim

Model maszynowego pozyskiwania drewna w zróżnicowanym leśnictwie polskim

Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej, zgodnej z wymaganiami zrównoważonego rozwoju lasów, wymaga od leśników podejmowania wielu działań praktycznych z różnych dziedzin. Dotyczy to także pozyskiwania drewna, gdzie stosowane techniki i technologie powinny uwzględniać nie tylko względy ekonomiczne, ale także maksymalne dostosowanie do specyficznych wymagań środowiska l...

 

 
 
 
 monitoring lasów

Monitoring lasów

MONITORING LASÓW Monitoring lasów jest próbą monograficznego ukazania różnych metod inwentaryzacji i badań kondycji lasów w Polsce, znajdujących się pod wpływem zanieczyszczeń powietrza. Uzupełnieniem wiadomości na ten temat są sposoby oceny stanu lasu z lat 80. i 90. w wybranych państwach europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych....

 

 
 
 
 multiobjective optimisation of a skeleton furniture construction

Multiobjective optimisation of a skeleton furniture construction

MULTIOBJECTIVE OPTIMISATION OF A SKELETON FURNITURE CONSTRACTION POLIOPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI MEBLA SZKIELETOWEGO Książka w języku angielskim ! ...

 

 
 
 
 naturalne odnowienie lasu

Naturalne odnowienie lasu

NATURALNE ODNOWIENIE LASU Odnowienie naturalne lasu nabiera coraz większego znaczenia w nowoczesnej hodowli lasu jako najlepszy sposób na zachowanie całego bogactwa genetycznego drzewostanu. Stanowi punkt wyjścia dla modelu gospodarki leśnej opartej na racjonalnym wykorzystaniu praw rządzących ekosystemem leśnym. Głównym celem tego...

 

 
 
 
Wyświetlanie od 101 do 120 (z 251 pozycji)
Poprzednia  ... 6  7  8  9  10 ...  Następna 
 
Poprzednia  ... 6  7  8  9  10 ...  Następna