DOM.PL™ - Księgarnia - Przemysł drzewny - Strona: 5 - Księgarnia DOM.PL
 
 
Szukany produkt
 

Wyniki
Wyświetlanie od 81 do 100 (z 251 pozycji)

 
 klasyfikacja surowca drzewnego w polsce

Klasyfikacja surowca drzewnego w polsce

PORADNIK LEŚNICZEGO Opracowanie zalecane przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych do użytku dla pracowników terenowych PGL Lasy Państwowe Polska starając się o uzyskanie członkostwa w Unii Europejskiej na mocy art. 68 Układu Europejskiego, została zobowiązana dostosować swoje ustawodawstwo do system...

 

 
 
 
 kleje i klejenie drewna

Kleje i klejenie drewna

KLEJE I KLEJENIE DREWNA Uzyskanie wytrzymałego połączenia powierzchni dwóch ciał stałych bez użycia kleju jest w zwykłych warunkach niemożliwe. Przyciągające oddziaływanie atomów i cząsteczek zaznacza się bowiem tylko na bardzo małą odległość (0,4 nm w wypadku oddziaływnia fizycznego i 0,16 nm — oddziaływania chemicznego), a ...

 

 
 
 
 kleje z reaktywnych rozpuszczalników mocznika przeznaczone do wytwarzania tworzyw drzewnych

Kleje z reaktywnych rozpuszczalników mocznika przeznaczone do wytwarzania tworzyw drzewnych

Opracowanie stanowi kompendium stanu wiedzy opartej na rozważaniach studialnych oraz rezultatach prac eksperymentalnych nad otrzymywaniem nowej generacji klejów aminowych sporządzanych przy użyciu reaktywnych, bezwodnych rozpuszczalników, wytworzonych z mocznika i formaldehydu, przeznaczonych głównie do wytwarzania tworzyw drzewnych. W uję...

 

 
 
 
 klimat a drewno zabytkowe

Klimat a drewno zabytkowe

Drewno zabytkowe jest materiałem, z którego wykonanych jest wiele cennych przedmiotów i budowli. Stanowi materiał konstrukcyjny oraz służy do wykańczania wnętrz. Z niego wykonane są także meble i elementy zdobnicze. Możemy je odnaleźć w muzeach, skansenach, kościołach, klasztorach, pałacach, zamkach, dworkach oraz domach prywatnych i wnętrzach reprezentacyjnych. ...

 

 
 
 
 klucze do oznaczania owadów leśnych poradnik leśniczego

Klucze do oznaczania owadów leśnych poradnik leśniczego

Owady, ze względu na wielkie zróżnicowanie gatunkowe, ogromną liczebność i biomasę, a także dużą ruchliwość i różnorodne powiązania troficzne, odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu ekosystemów leśnych, m.in. przyśpieszając obieg materii i przepływ energii. Również na skutek dynamicznych zmian jakościowo-ilościowych mają duże znaczenie w gospodarczej działalności człowi...

 

 
 
 
 kompozycje roślinne w kształtowaniu terenów zieleni

Kompozycje roślinne w kształtowaniu terenów zieleni

KOMPOZYCJE ROŚLINNE W KSZTAŁTOWANIU TERENÓW ZIELENI Do wydawnictwa dołączona jest płyta CD z pokazem slajdów Tworząc kompozycje roślinne, kierujemy się pewnymi zasadami, które obowiązują w sztuce ogrodowej. W książce zostały zaprezentowane między innymi sposoby ze...

 

 
 
 
 komputerowe wspomaganie projektowania CAD podstawy

Komputerowe wspomaganie projektowania CAD podstawy

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA CAD PODSTAWY Podręcznik dopuszczony jako podręcznik dla uczniów średnich szkół technicznych Podręcznik powstał na podstawie wieloletnich doświadczeń Autorów w dziedzinie wdrażania do szkolnictwa metod komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania....

 

 
 
 
 komputerowo zintegrowane wytwarzanie mebli

Komputerowo zintegrowane wytwarzanie mebli

Książka „Komputerowo zintegrowane wytwarzanie mebli" jest pierwszym dostępnym, kompleksowym opracowaniem przedstawiającym zagadnienia zintegrowanego projektowania i wytwarzania mebli. Przedstawiono w niej kryteria funkcjonalne, jakie stawiane są zintegrowanym systemom informatycznym zarządzania oraz systemom CAD mającym wspierać działania projektantów, konstru...

 

 
 
 
 komputerowy zapis szkieletowych konstrukcji drewnianych

Komputerowy zapis szkieletowych konstrukcji drewnianych

KOMPUTEROWY ZAPIS SZKIELETOWYCH KONSTRUKCJI DREWNIANYCH Poruszone w książce zagadnienia nawiązują do treści wykładów z przedmiotu „Komputerowe wspomaganie projektowania konstrukcji drewnianych" realizowanego na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jej celem jest zapoznanie studentów z metod...

 

 
 
 
 konsekwencje integracji z unią europejska dla przedsiębiorstw przemysłu drzewnego

Konsekwencje integracji z unią europejska dla przedsiębiorstw przemysłu drzewnego

Instytut Technologii DrewnaMinisterstwo Gospodarki KONSEKWENCJE INTEGRACJI POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ DLA PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU DRZEWNEGO   Niski nakład: 200 egz. czyni z tej publikacji unikat.   ...

 

 
 
 
 konserwacja mebli zabytkowych

Konserwacja mebli zabytkowych

Nowe wydanie (poprawione i uzupełnione) Pierwsza w kraju książka całościowo opisująca poszczególne etapy prowadzenia prac konserwatorskich w zabytkowych meblach wraz z podaniem technik, narzędzi i potrzebnych materiałów konserwatorskich. Dodatkowo wyposażona w informacje związane z prowadzeniem...

 

 
 
 
 konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym

Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym

Dr inż. Janusz Kotwica jest adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Zajmuje się projektowaniem konstrukcji budynków mieszkalnych, obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej oraz przekryć drewnianych o dużych rozpiętościach. W dorobku ma zespołowe nagrody i wyróżnienia w konkursach architektonicznych oraz publikacje z dziedziny budownictwa. ...

 

 
 
 
 konstrukcje spawane połączenia

Konstrukcje spawane połączenia

KONSTRUKCJE SPAWANE POŁĄCZENIA Oto trzecie wydanie znakomitego podręcznika, który zdobył najwyższe uznanie Czytelników. W sposób nowatorski przedstawiono w nim całość technologicznych i konstrukcyjnych zagadnień dotyczących projektowania i wytwarzania połączeń spawanych.   ...

 

 
 
 
 kora budowa anatomiczna, skład chemiczny, możliwości wykorzystania

Kora budowa anatomiczna, skład chemiczny, możliwości wykorzystania

KORA BUDOWA ANATOMICZNA, SKŁAD CHEMICZNY, MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA Kora drzew znacznie różni się od drewna nie tylko budową anatomiczną lecz również składem chemicznym oraz właściwościami fizycznymi i mechanicznymi. Budowa anatomiczna kory powoduje, że w przypadku większości gatunków drzew jest ona krucha i łamliwa, natomiast niektóre gatu...

 

 
 
 
 krajowy program zwiększania lesistości poradnik od a do z zalesienia porolne

Krajowy program zwiększania lesistości poradnik od a do z zalesienia porolne

KRAJOWY PROGRAM ZWIĘKSZANIA LESISTOŚCI PORADNIK OD A DO Z ZALESIENIA POROLNE Zwiększanie lesistości kraju jest trwałym elementem polityki ekologicznej państwa. Rozmiar trwających i spodziewanych przekształceń w strukturze użytkowania ziemi, jak też dokonane w 1992 roku szacunki wskazują, że do 2015 roku wyłączone zostanie z p...

 

 
 
 
 kształtowanie terenów zieleni z elementami ekologii

Kształtowanie terenów zieleni z elementami ekologii

KSZTAŁTOWANIE TERENÓW ZIELENI Z ELEMENTAMI EKOLOGII Środowisko możemy określić jako całokształt otoczenia, wraz z czynnikami pochodzenia biotycznego (rośliny, zwierzęta, ludzie) i abiotycznego (woda, skały, powietrze), czynniki gospodarczo-społeczne, a nawet układy w życiu codziennym i osobistym. Środowisko oddziałuje na nasze życi...

 

 
 
 
 kurs rzeźbienia w drewnie metodą japońską

Kurs rzeźbienia w drewnie metodą japońską

KURS RZEŹBIENIA W DREWNIE METODĄ JAPOŃSKĄ   96 stron stanowiących pełny kurs rzeźbienia w drewnie. Książka zawiera  62 ilustracje ze stosownymi komentarzami autora, składające się na 63 lekcje rzeźbienia. Lekcje pogrupowane są w zestawy poświecone poszczególnym zagadnieniom - zadaniom do nauc...

 

 
 
 
 las i jego mieszkańcy sekrety przyrody

Las i jego mieszkańcy sekrety przyrody

LAS I JEGO MIESZKAŃCY SEKRETY PRZYRODY  "Las i jego mieszkańcy" to pełnokolorowy album dla dzieci. Jego treść opisuje las jako wspólnotę żywych organizmów, w której wszystkie rośliny, zwierzęta, grzyby, drobnoustroje są od siebie uzależnione. Najważniejszym elementem tej wspólnoty są drzewa, gdyż to one dostarczają s...

 

 
 
 
 lasy Polski

Lasy Polski

LASY POLSKIThe Forests of Poland Wydawnictwo dwujęzyczne: w języku polskim i angielskim Album "Lasy Polski" pokazuje unikatowe w skali Europy bogactwo naszych lasów. Autor tekstu, znawca tematyki leśnej Edward Marszałek prowadzi przez wszystkie najważniejsze typy lasów występuj...

 

 
 
 
 leksykon nauki o drewnie

Leksykon nauki o drewnie

LEKSYKON NAUKI O DREWNIE Wybór określeń, terminów i nazw zawartych w słowniku jest wynikiem poszukiwań takiego zestawu haseł, który dawałby możliwie pełny obraz współczesnego stanu wiedzy w obszarze nauki o drewnie. Nauka o drewnie należy do grupy nauk materiałowych, których przedmiotem zainteresowania jest drewno, będące naturalnym wytwor...

 

 
 
 
Wyświetlanie od 81 do 100 (z 251 pozycji)
Poprzednia   1  2  3  4  5 ...  Następna 
 
Poprzednia   1  2  3  4  5 ...  Następna