Szukany produkt
 
Wydawnictwo 

Kategorie

 
 

Informacje

 
 
maszynowa obróbka, narzędzia i podstawowe obrabiarki stolarskie
maszynowa obróbka, narzędzia i podstawowe obrabiarki stolarskie
Podstawy obróbki drewna cięciem, pilarki tarczowe, piły, strugarki wyrówniarki i obrotowe, strugarki grubiarki, frezarki

 

Autor: Kazimierz Duchnowski
Tytuł: maszynowa obróbka, narzędzia i podstawowe obrabiarki stolarskie
Rok wydania: 1997
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: 165x235 mm
Ilość stron: 251
Międzynarodowy Standardowy Numer Książki: ISBN 83-02-06603-6
Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
 
  • Opis
  • Spis treści
 

MASZYNOWA OBRÓBKA, NARZĘDZIA I PODSTAWOWE OBRABIARKI STOLARSKIE

W książce omówiono zagadnienia obróbki na pilarkach tarczowych, wyrówniarkach, grubiarkach i frezarkach. Podano zalecenia doboru odpowiednich pił tarczowych, noży i narzędzi frezarskich — stosownie do właściwości materiałów obrabianych i wymaganej jakości obróbki. Szeroko i praktycznie potraktowano przygotowywanie narzędzi do pracy. Przy prezentowaniu wybranych obrabiarek zwrócono uwagę na związek ich charakterystyki technicznej i budowy ważniejszych zespołów z różnorodnymi zastosowaniami technologicznymi. Tematykę bezpieczeństwa pracy przedstawiono w powiązaniu z przyczynami zagrożeń.

Książkę polecamy uczniom i nauczycielom w technikach o specjalności meblarstwo (kl. II, m i IV); mechaniczna technologia drewna, a także uczniom i nauczycielom w zasadniczych szkołach zawodowych o zawodach stolarz, stolarz galanterii drzewnej oraz w liceach technicznych o profilu technologia drewna. Książkę tę polecamy ponadto wszystkim, którzy z racji pracy zawodowej lub nauki stykają się z tym, co określa jej tytuł, a chcieliby temat poznać i czuć się pewniej. Dość duże nasycenie treści konkretnymi informacjami, zależnościami i wartościami liczbowymi sprawia, że książka może być traktowana jako poradnik.

Chciałbym przekazać Państwu trochę wiadomości potrzebnych, moim zdaniem, do racjonalnej eksploatacji podstawowych obrabiarek i narzędzi o najszerszym zastosowaniu. To, co podaję w odniesieniu do prostych maszyn, da się wykorzystać w szerszym zakresie w odniesieniu do konstrukcji bardziej rozbudowanych, złożonych i skomplikowanych. Tematyka obróbki i narzędzi jest wspólna lub bardzo zbliżona w jednych i drugich.

Choć nie byłem skrępowany żadnym programem nauczania, musiałem — wobec niewielkiej objętości książki — dokonać trudnego wyboru omawianych zagadnień. Musiałem również prezentować wybraną tematykę na poziomie dostępnym dla wchodzących w tę dziedzinę i dla doświadczonych już praktyką i podbudowanych wiedzą zdobytą wcześniej. Z pięćdziesięcioletnich już moich związków z zawodem wiem, że i jedni, i drudzy znajdą w tej książce coś dla siebie. Niektórzy wprost rozpoznają własne uwagi, pytania, czy tematy, które pojawiały się w czasie miłych dla mnie kontaktów z użytkownikami i producentami maszyn i narzędzi, z pracownikami naszego przemysłu drzewnego, spółdzielczości, usług i własnych zakładów.

Największe zadowolenie daje mi nadzieja, że uzasadniając jakieś zalecenia, wskazując na jakieś związki między właściwościami materiałów, cechami narzędzi i maszyn a przebiegiem i wynikami obróbki, czy rzucając kilkanaście własnych, nowych myśli — ośmielę, zachęcę lub sprowokuję Czytelników do samodzielnego rozszerzania i wzbogacania treści ograniczonej tu okładkami książki.

Głównymi materiałami stosowanymi w robotach stolarskich są drewno i tworzywa drzewne, a w procesie technologicznym dominuje obróbka cięciem wykonywana na różnych obrabiarkach odpowiednimi narzędziami. Znajomość cech drewna litego i tworzyw drzewnych, które to cechy mają decydujący wpływ na przebieg obróbki cięciem i na jej jakość, ułatwia zrozumienie istoty procesu cięcia, a dzięki temu — właściwy dobór narzędzi, racjonalne wykorzystanie obrabiarek i ocenę ich przydatności do konkretnych zadań technologicznych.

Obrabiarki jako maszyny robocze pracują narzędziami o działaniu tnącym. Mimo dużej różnorodności sposobów obróbki cięciem oraz konstrukcji maszyn i narzędzi istnieją wspólne dla wszystkich ogólne warunki obróbki. Ich poznanie i umiejętność powiązania z przedstawionymi wcześniej cechami materiałów obrabianych ułatwia /rozumienie procesu skrawania realizowanego jakimś narzędziem w konkretnej maszynie.

Obrabiarki stolarskie służą do wykonywania obróbki cięciem różnymi sposobami: piłowaniem, struganiem obrotowym i frezowaniem, wierceniem, dłutowaniem, toczeniem i szlifowaniem. Wspólną cechą tych sposobów obróbki jest powstawanie trocin, wiórów lub pyłu. Dlatego ta najliczniejsza grupa sposobów obróbki cięciem nazywa się skrawaniem oddzielającym. Ponieważ do tematu tej książki nie wchodzi grupa obejmująca skrawanie dzielące, dalej można mówić krótko o skrawaniu lub wprost o cięciu.

Z istotą obróbki skrawaniem jest związany ruch narzędzia lub — jak przy toczeniu — ruch przedmiotu obrabianego. Najbardziej charakterystyczny dla danego sposobu obróbki ruch nazywa się ruchem roboczym. Dla omawianych tu sposobów jest to ruch obrotowy narzędzia. Drugi ruch — niezbędny dla obróbki — to ruch posuwowy. W opisywanych sposobach jest prostopadły do osi obrotu narzędzia. Inne — to ruchy dodatkowe i pomocnicze.

Obróbka maszynowa ma miejsce wtedy, gdy ruch roboczy jest wykonywany dzięki energii silnika. Źródłem energii dla wszystkich innych ruchów może być siła mięśni ludzkich lub silnik.

 

Data dodania produktu: 23 grudzie 2010.
 

Klienci, którzy wybrali ten produkt, kupili również:

stolarstwo cz. 2
stolarstwo cz. 2
stolarstwo cz. 1
stolarstwo cz. 1
przyrządy, uchwyty i sprawdziany specjalne w przemyśle drzewnym
przyrządy, uchwyty i sprawdziany specjalne w przemyśle drzewnym
podstawy obróbki cnc
podstawy obróbki cnc
roboty ciesielskie
roboty ciesielskie
atlas drzewa łatwe rozpoznawanie
atlas drzewa łatwe rozpoznawanie