Szukany produkt
 
Wydawnictwo 

Kategorie

 
 

Informacje

 
 
komputerowe wspomaganie projektowania CAD podstawy
komputerowe wspomaganie projektowania CAD podstawy
Wprowadzenie, edytory dokumentacji płaskiej, modelowanie przestrzenne 3D

 

Autor: Jan Bis, Ryszard Markiewicz
Tytuł: komputerowe wspomaganie projektowania CAD podstawy
Rok wydania: 2008
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: 165x235 mm
Ilość stron: 152
Międzynarodowy Standardowy Numer Książki: ISBN 978-83-7141-812-9
Wydawnictwo: REA
 
  • Opis
  • Spis treści
 

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA CAD PODSTAWY

Podręcznik dopuszczony jako podręcznik dla uczniów średnich szkół technicznych

Podręcznik powstał na podstawie wieloletnich doświadczeń Autorów w dziedzinie wdrażania do szkolnictwa metod komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania. W książce usystematyzowano wiedzę z zakresu terminologii dotyczącej komputerowego oprogramowania wspomagającego pracę we współczesnym przemyśle oraz opisano ogólne zasady obsługi programów i metodykę ich nauczania.

Książka zawiera wiedzę ogólną, jej uzupełnieniem są zeszyty ćwiczeń. W zeszytach, przeznaczonych do wykorzystania w praktyce szkolnej, opisano metody projektowania konkretnych części maszyn w wybranych programach komputerowych.

Dobór treści podręcznika i materiałów przeznaczonych do ćwiczeń ma na celu umożliwienie opanowania znajomości programów w zakresie podstawowym.

Podręcznik przeznaczony jest dla wszystkich zawodów, w których wykorzystuje się komputerowe wspomaganie projektowania na poziomie technikum i szkoły policealnej.

Podręcznik powstał na podstawie wieloletnich doświadczeń Autorów w dziedzinie wdrażania do szkolnictwa metod komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania. W książce usystematyzowano wiedzę z zakresu terminologii dotyczącej komputerowego oprogramowania wspomagającego pracę we współczesnym przemyśle oraz opisano ogólne zasady obsługi programów i metodykę ich nauczania.

Dla osób uczących się tego typu oprogramowania bardzo ważne są: ukształtowana wyobraźnia przestrzenna oraz znajomość budowy projektowanych elementów i zasad rysunku technicznego. Należy podkreślić, że programy takie są narzędziem bardzo nowoczesnym, przyspieszającym znacznie proces projektowo-produkcyjny, ale tylko narzędziem. Stanowią one uzupełnienie procesu dydaktycznego we współczesnym szkolnictwie. Mogą również służyć do wzbogacania prowadzonych zajęć oraz do podnoszenia umiejętności z takich dziedzin, jak: matematyka, ńzyka, budowa maszyn itp.

Książka zawiera wiedzę ogólną i dlatego jej uzupełnieniem są zeszyty ćwiczeń. W zeszytach, przeznaczonych do wykorzystania w praktyce szkolnej, opisano metody projektowania konkretnych części maszyn w wybranych programach komputerowych.

Dobór treści podręcznika i materiałów przeznaczonych do ćwiczeń ma na celu umożliwienie opanowania znajomości programów w zakresie podstawowym.

Do napisania podręcznika przybliżającego zastosowanie technik komputerowych we współczesnym projektowaniu skłoniły nas dwa powody.

Po pierwsze - współczesne projektowanie odbywa się głównie za pomocą nowoczesnych programów komputerowych, po drugie - brak w naszym szkolnictwie podręcznika wprowadzającego uczniów w te zagadnienia.

Duże doświadczenie, wynikające z wieloletniej pracy dydaktycznej, umożliwiło nam odpowiednio dobrać treść i sposób jej przedstawienia w podręczniku. Istotną rolę odegrała również praca w Polskim Stowarzyszeniu Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich ProCAx, w ramach którego odbywały się warsztaty dla nauczycieli, a także prowadzone przez nas indywidualne zajęcia w szkolnictwie i w naszym centrum szkoleniowym.

Tak naprawdę, to właśnie szkolone przez nas osoby są twórcami tego opracowania, bo ich pytania, wątpliwości i problemy powstałe podczas nauki opisywanych zagadnień były podstawą do napisania podręcznika.

Rozwój cywilizacji jest ściśle związany z rozwojem techniki i technologii wytwarzania produktów powszechnego użytku. Wzrastająca liczba mieszkańców naszego globu oraz stale zwiększająca się ilość urządzeń wspomagających pracę człowieka, to wyznacznik obecnych czasów. Zwiększający się popyt na coraz nowsze i lepsze wyroby jest wyzwaniem dla wszystkich producentów.

W walce o klienta zwyciężają rozwiązania lepsze i tańsze, pojawiające się na rynku szybciej w stosunku do produktów konkurencyjnych. Dużą rolę w tej walce odgrywa skuteczna reklama oraz proponowany wzór użytkowy projektu. Komputerowe wspomaganie projektowania (CAD) i narzędzia w nim stosowane znacznie zwiększają szansę na zwycięstwo.

Na schemacie zaznaczono linią przerywaną elementy procesu, które mają największy wpływ na czas jego realizacji. Na etapie projektowania należą do nich:
- opracowanie dokumentacji technicznej i technologicznej,
- wykonanie analiz wytrzymałościowych i prób prototypu,
- opracowanie wzoru użytkowego.

Opracowanie dokumentacji technicznej i technologicznej to podstawowe elementy procesu projektowania. Dokumentacja jest tworzona i modyfikowana w miarę postępu projektowania. Czas wykonania dokumentacji jest ograniczony.

Uwzględnić w nim należy konieczność wprowadzania bieżących zmian i poprawek, przeprowadzenie niezbędnych obliczeń oraz wykonanie egzemplarzy prototypowych i prób.

Bardzo dużą rolę podczas projektowania odgrywa wzornictwo przemysłowe. Polega ono na opracowaniu takiego wzoru użytkowego wyrobu, który zapewni jego konkurencyjność na rynku.

Dążenie do zminimalizowania czasów technologicznych i zoptymalizowania elementów procesu projektowo-produkcyjnego znalazło sprzymierzeńca w postaci komputera i odpowiedniego oprogramowania wspomagającego pracę projektanta. Powstały programy komputerowe umożliwiające przyspieszenie projektowania.

Programy te często tworzą spójne systemy określane skrótem CAx (CAD/CAM/CAE).
CAD - komputerowe wspomaganie projektowania (ang. Computer Aided Design) – to wszelkie prace dotyczące zapisu modelu geometrycznego projektowanych zespołów w postaci elektronicznej i wykonania wydruków papierowych.
CAE - komputerowe wspomaganie obliczeń {ang. Computer Aided Engineering) – to techniki wspomagania prac inżynierskich w pierwszych fazach rozwoju produktu (w pracach projektowo-konstrukcyjnych).
CAM - komputerowe wspomaganie wytwarzania (ang. Computer Aided Manufacturing) - to opracowanie i uruchamianie programów sterowania numerycznego maszyn technologicznych.

Data dodania produktu: 14 kwiecie 2008.