Szukany produkt
 
Wydawnictwo 

Kategorie

 
 

Informacje

 
 
klimat a drewno zabytkowe
klimat a drewno zabytkowe
Budowa drewna, jego właściwości higroskopijne, zmiany wymiarowe, wpływ klimatu

 

Autor: Paweł Kozakiewicz, Mieczysław Matejak
Tytuł: klimat a drewno zabytkowe
Rok wydania: 2006
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: 170x240 mm
Ilość stron: 220
Międzynarodowy Standardowy Numer Książki: ISBN 83-7244-771-3
Wydawnictwo: Wydawnictwo SGGW
 
  • Opis
  • Spis treści
 

Drewno zabytkowe jest materiałem, z którego wykonanych jest wiele cennych przedmiotów i budowli. Stanowi materiał konstrukcyjny oraz służy do wykańczania wnętrz. Z niego wykonane są także meble i elementy zdobnicze. Możemy je odnaleźć w muzeach, skansenach, kościołach, klasztorach, pałacach, zamkach, dworkach oraz domach prywatnych i wnętrzach reprezentacyjnych.

Drewno zabytkowe stanowi majątek narodowy i to bardzo często znacznej wartości. Pogarszanie się stanu fizycznego, a więc stanu zachowania drewnianych przedmiotów i obiektów muzealnych, będzie więc równoznaczne z uszczupleniem spuścizny kulturalnej. Aby do tego nie dopuścić i skutecznie przeciwdziałać niebezpieczeństwom, trzeba je dostrzegać i przewidywać, a do tego potrzebna jest ogromna wiedza o procesach zachodzących w drewnie pod wpływem czynników zewnętrznych.

W kontekście powyższego nie dziwią gorzkie słowa wypowiedziane przez jednego ze specjalistów od zagadnień konserwacji: człowiek jest najgorszym wrogiem dzieł sztuki (Coremans 1967). W otoczeniu ignorancji lub nieuzasadnionej pewności dokonywane są, nierzadko katastrofalne w skutkach, zabiegi konserwatorskie. Obiekty drewniane są narażone na zmienne warunki klimatyczne, które prowadzą do ich trwałych uszkodzeń. W różnych miejscach i odstępach czasowych zdarzają się te same błędy i niedopatrzenia.

W ostatnim stuleciu przeprowadzono wiele badań, które prezentowane były w postaci opracowań i publikacji, a także odczytów konferencyjnych. Niedogodnością dla praktycznego wykorzystania tej wiedzy jest trudność w jej skompletowaniu i usystematyzowaniu. Zadanie to w zakresie wpływu klimatu na drewno zabytkowe ma spełnić niniejsze opracowanie. Jest ono przeznaczone dla studentów studiów wieczorowych na kierunku konserwacja drewna zabytkowego, a także dla wszystkich osób zajmujących się przechowywaniem i zabezpieczaniem cennego drewna.

W celu przypomnienia czy też uzupełnienia niektórych wiadomości na wstępie omówiono syntetycznie parametry powietrza i sposoby ich pomiaru, przybliżono także charakterystykę klimatu zewnętrznego i wewnętrznego oraz budowę strukturalną drewna jako reprezentanta materiałów higroskopijnych.

W dalszej części przedstawione są zależności między temperaturą i wilgotnością względną powietrza a zachowaniem się drewna. Dość szczegółowo omówione są zjawiska sorpcji i przyczyny anizotropii skurczu. Z uwagi na złożoność zagadnień i wzajemne przenikanie się wielu dyscyplin naukowych w opracowaniu znalazło się też wiele informacji uzupełniających. Zasygnalizowano zjawiska związane z działaniem światła i kurzu jako czynników mogących potęgować niekorzystne zmiany przedmiotów. Omówiono także procesy naturalnego i sztucznego starzenia się drewna. Odnaleźć tu można praktyczne zalecenia dotyczące właściwego przechowywania drewna. Zamykający całość rozdział dotyczy dendrochronologii, czyli datowania drewna na podstawie sekwencji przyrostów rocznych.

Zachęcamy do lektury niniejszego opracowania i mamy nadzieję, że zawarte tu informacje okażą się pomocne w praktyce konserwatorskiej.

 

Data dodania produktu: 19 stycze 2007.