Szukany produkt
 
Wydawnictwo 

Kategorie

 
 

Informacje

 
 
historia wnętrz
historia wnętrz
Klasyk dla architektów wnętrz oraz studentów architektury

 

Autor: John Pile
Tytuł: historia wnętrz
Tytuł oryginału: A History of Interior Design
Tłumaczenie: Bożena Mierzejewska, Ewa Gorządek
Rok wydania: 2012
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: twarde lakierowane okładki
Format: 220x300 mm
Ilość stron: 464
Międzynarodowy Standardowy Numer Książki: ISBN 978-83-213-4761-5
Wydawnictwo: ARKADY
 
  • Opis
  • Spis treści
 

Celem tej książki jest przedstawienie historii kształtowania przestrzeni prywatnej i publicznej w okresie 6000 lat. Z powstaniem tego rodzaju publikacji wiążą się nieuchronnie pewne komplikacje. Wnętrza znajdują się w swoistej „otoczce” – chacie, budynku, nawet kadłubie statku czy samolotu. Są wypełnione mnóstwem różnych rodzajów przedmiotów i sprzętów: meblami, elementami oświetlenia, tkaninami, a niekiedy także działami sztuki. Oznacza to, że ich projektowanie jest dziedziną, której granice nie są wyraźnie określone, łączącą się z zagadnieniami konstrukcji, architekturą, sztuką, stylem, rzemiosłem i technikami ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, oświetlenia, doprowadzania wody...

Klasyk dla architektów wnętrz oraz studentów architektury.

Współczesny człowiek życie spędza głównie we wnętrzach. Kochamy otaczający nas świat natury, otwartą przestrzeń i niebo, są one dla nas ucieczką od życia w zamknięciu, ale już sama radość z przebywania na zewnątrz świadczy, że nasza rzeczywistość jest inna. Życie upływa nam w przestrzeni ograniczonej ścianami. Śpimy, jemy, gotujemy, kąpiemy się i spędzamy wolny czas w domu, czyli we wnętrzu. Pracujemy w biurze, w fabryce lub w innej przestrzeni przeznaczonej do określonego typu pracy: w szpitalu, sali koncertowej, muzeum, szkole czy na uczelni... lista nie ma końca. Uprawa roli nadal wymaga przebywania na wolnym powietrzu, ale dziś rolnik, pracując, również spędza wiele czasu we wnętrzu - w kabinie traktora, ciężarówki różnych innych maszyn rolniczych, z których wychodzi i udaje się do domu. Współczesne zajęcia, takie jak kierowanie autobusem lub ciężarówką, pilotowanie samolotu lub pływanie w łodzi podwodnej, latanie samolotem, a nawet statkiem kosmicznym, zmuszają nas do wykonywania pracy we wnętrzu pojazdu, w kokpicie lub jakiejś innej zamkniętej przestrzeni. Świadectwa mówiące o minionych wydarzeniach i rozwoju naszej cywilizacji, które określamy mianem historii, sięgają 6 lub 7 tysięcy lat wstecz. Nie dysponujemy wiedzą, która pozwoliłaby nam zrekonstruować wcześniejsze dzieje ludzkości. Istnieje wiele teorii próbujących wyjaśnić, kiedy i gdzie ludzie nauczyli się po raz pierwszy wykorzystywać naturalne schronienia i jak wyglądały najstarsze domostwa. Pierwsze ludzkie schronienia były wnętrzami zapewniającymi mieszkańcom pewien stopień bezpieczeństwa i wygody. Proces nadawania wnętrzu określonego wyglądu stanowi aspekt życia, od którego nie można uciec. Nowoczesny świat tworzą nie tylko wnętrza naszego domu, ale także wnętrza domów naszych przyjaciół i krewnych, urzędów, sklepów, restauracji, szkół, szpitali, środków transportu i wiele innych miejsc, w których toczy się życie współczesnego człowieka. Jest oczywiste, że doświadczenia życiowe ludzi w dawnych czasach były odmienne od naszych. Gdy pomyślimy przez chwilę o życiu chłopa pańszczyźnianego mieszkającego w drewnianej chacie, rycerza w zamku, mnicha w klasztorze, magnata w osiemnastowiecznej rezydencji, rodziny wiktoriańskiej w domu w mieście, stanie nam przed oczami obraz życia toczącego się w przestrzeniach stworzonych w tych odległych czasach. Także rzeczywistość społeczna, gospodarcza i polityczna, która kształtowała życie w przeszłości, wywierała ogromny wpływ na otoczenie człowieka. Budowle i ich wnętrza projektowało się i projektuje w taki sposób, aby służyły określonym celom i pozostawały w zgodzie z panującym stylem, z kolei one wywierają wpływ na działania
i sposób życia ludzi tak długo, jak długo są przez nich użytkowane. Badania nad wnętrzami, ich rozwojem i zmianami zachodzącymi w ciągu stuleci są dobrym sposobem poznawania historii i zrozumienia przestrzeni, w których toczy się życie nowoczesne. Od profesjonalnych projektantów oczekujemy wiedzy na temat dawnych stylów i znajomości dokonań ludzi, którzy mieli największy wpływ na rozwój sztuki użytkowej. Wnętrza, które chcielibyśmy zobaczyć, znajdują się w różnych częściach naszego globu i są często trudno dostępne, musimy więc z konieczności uciec się do fotografii, opisów i, coraz częściej, filmu, telewizji i internetu, by móc poznać historię kształtowania przez człowieka wewnętrznej przestrzeni. Niewielka liczba książek poświęconych tej tematyce, kładących często nacisk jedynie na pewne aspekty zagadnienia, sprawia, że trudno poznać i zrozumieć historię wnętrz.
Celem tej książki jest przedstawienie historii kształtowania przestrzeni prywatnej i publicznej w okresie 6000 lat. Z powstaniem tego rodzaju publikacji wiążą się nieuchronnie pewne komplikacje.
Wnętrza znajdują się w swoistej „otoczce" - chacie, budynku, nawet kadłubie statku czy samolotu.
Są wypełnione mnóstwem różnych przedmiotów i sprzętów: meblami, elementami oświetlenia, tkaninami, a niekiedy także dziełami sztuki. Oznacza to, że ich projektowanie jest dziedziną, której granice nie są wyraźnie określone, łączącą się z zagadnieniami konstrukcji, architekturą, sztuką, rzemiosłem i technikami ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, oświetlenia, doprowadzania wody i odprowadzania ścieków, i tym, co dziś określamy nazwą wzornictwo przemysłowe, to jest projektowanie form różnego rodzaju przyrządów, urządzeń i innego rodzaju elementów wyposażenia. Liczba wnętrz stworzonych na przestrzeni dziejów, nawet liczba tych, które przetrwały do dzisiaj, jest ogromna.

Autor jednej, zwięzłej historii staje wobec wielu możliwości wyboru tego, co powinien uwzględnić i tego, co może pominąć. Decyzje podejmowane w trakcie pisania tej książki nie różnią się od tych, jakie podejmuje każdy pisarz, i wynikają z następujących przekonań:
1. Wnętrza stanowią integralną część struktur, w których się znajdują - przeważnie są to budynki. Projekt wnętrza jest więc nierozłącznie związany z architekturą i może być przedmiotem studiów jedynie w kontekście architektonicznym.
2. Zważywszy na geograficzną rozległość obszaru ludzkiej działalności w dziedzinie kształtowania
wnętrz, ograniczyliśmy się do omówienia wnętrz w świecie zachodnim, to jest w Europie i Ameryce, a także prehistorycznych początków. Nie oznacza to, że wnętrza w innych regionach świata są mniej ciekawe od tych, które powstawały na Zachodzie. Taki wybór wynika raczej z celu, jaki postawił sobie autor książki. Celem tym jest ujawnienie nici wzajemnych powiązań, z których można utkać zrozumiałą historię. Prześledzimy tu nici łączące starożytny Egipt, Grecję i Rzym ze średniowieczną i renesansową Europą, i dalej z wiekiem XVII i XVIII po wiek XIX, a potem XX. Szczególny nacisk kładziemy na omówienie wnętrz dziewiętnaste- i dwudziestowiecznych, pragniemy bowiem podkreślić duże zainteresowanie nimi w ostatnich latach.
3. Dokonanie wyboru omawianych wnętrz wymagało przyjęcia pewnych kryteriów. Wybrane przez nas przykłady są wyjątkowe ze względu na estetykę lub reprezentatywność dla danej epoki i miejsca, w którym powstały. Niektóre (jak rzymski Panteon czy katedra w Chartres) są tak dobrze znane, że trudno było o nich nie wspomnieć, inne omawiamy dlatego, że stworzyli je szczególnie interesujący lub znaczący projektanci.  Obok przedstawionych wnętrz „ważnych" i dobrze znanych poświęcamy nieco miejsca także „codziennym", zwykłym wnętrzom typowym dla określonych epok historycznych.
4. Wiele uwagi poświęciliśmy również takim zamkniętym przestrzeniom, jak ruiny, starożytne stanowiska archeologiczne czy otwarte dziedzińce, choć ich jedynym sklepieniem jest niebo, a zatem nie są wnętrzami w ścisłym tego słowa znaczeniu.
5. Zainteresowaliśmy się także elementami wyposażenia wnętrz, takimi jak meble, tkaniny, elementy oświetlenia i różnego rodzaju urządzenia, ponieważ miały znaczący wpływ na historię ich rozwoju. Jednak głównym obiektem naszego zainteresowania jest sama przestrzeń, toteż ograniczyliśmy się jedynie do omówienia pewnych najistotniejszych zagadnień z nimi związanych.
6. W Kronikach zamieszczamy cytaty ze źródeł, pozwalające poznać opinie współczesnych na temat budowli i wnętrz powstających w ich czasach. Bardziej zainteresowanego czytelnika odsyłamy do lektury książek zawierających omówienia po- szczególnych okresów, budowli, osób i zagadnień związanych z projektowaniem wnętrz. Pomoże mu w tym wybrana bibliografia, w której umieściliśmy tytuły książek oferujących szersze spojrzenie na niezliczone zagadnienia dotyczące projektowania wnętrz i ich wystroju.
Najlepszym wyjściem byłoby obejrzenie interesujących nas budowli i wnętrz, ale brak czasu i wysokie koszty uniemożliwiają większości z nas odbycie tego rodzaju podróży. Pozostaje jedynie wizyta w tych, które znajdziemy blisko nas. Pozwoli to wzbogacić naszą wiedzę i uzupełnić z konieczności ograniczony zasób informacji zawartych w tej książce i innych pracach poświęconych historii wnętrz.

Data dodania produktu: 01 czerwiec 2006.