Szukany produkt
 
Wydawnictwo 

Kategorie

 
 

Informacje

 
 
garaże wielostanowiskowe projektowanie i realizacja
garaże wielostanowiskowe projektowanie i realizacja
Klasyfikacja garaży, wymagania stawiane garażom, ich kształtowanie, projektowanie konstrukcji garaży, budowa garaży podziemnych

 

Autor: Hanna Michalak
Tytuł: garaże wielostanowiskowe projektowanie i realizacja
Rok wydania: 2009
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: twarde lakierowane okładki
Format: 170x245 mm
Ilość stron: 264
Międzynarodowy Standardowy Numer Książki: ISBN 978-83-213-4621-2
Wydawnictwo: ARKADY
 
  • Opis
  • Spis treści
 

GARAŻE WIELOSTANOWISKOWE PROJEKTOWANIE I REALIZACJA

W pracy w sposób kompleksowy omówiono problematykę dotyczącą kształtowania architektonicznego, projektowania konstrukcji, niezbędnego wyposażenia instalacyjnego oraz zagadnień związanych z technologią realizacji garaży (w szczególności podziemnych w zwartej zabudowie miejskiej). Książka jest adresowana przede wszystkim do studentów wyższych uczelni technicznych, inżynierów projektantów, wykonawców konstrukcji oraz inwestorów.

W książce omówiono zagadnienia związane z kształtowaniem konstrukcyjno-funkcjonalno-przestrzennym garaży. Podano zasady projektowania konstrukcyjnego, sposób zestawiania obciążeń oraz wytyczne do obliczeń statycznych elementów garaży (stropów, słupów, fundamentów). Wiele uwagi poświęcono problematyce wznoszenia wielokondygnacyjnych garaży podziemnych w warunkach zwartej zabudowy miejskiej i ich oddziaływania na już istniejące obiekty. Książka jest przeznaczona dla inżynierów projektantów i wykonawców oraz studentów wydziałów budownictwa i architektury wyższych uczelni technicznych.

Dr hab. inż. Hanna Michalak pracuje na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Prowadzi działalność naukową i dydaktyczną, zajmuje się projektowaniem konstrukcji, jest autorką licznych publikacji z dziedziny budownictwa oraz rzeczoznawcą budowlanym.

- Klasyfikacja garaży
- Wymagania stawiane garażom
- Kształtowanie garaży
- Projektowanie konstrukcji garaży
- Budowa garaży podziemnych
- Wyposażenie techniczne garaży
- Przykłady rozwiązań współczesnych garaży

Miejsca postojowe samochodów można lokalizować na parkingach lub w garażach wydzielonych.

Garaże klasyfikuje się uwzględniając różne kryteria, w tym:
— rodzaj pojazdów: samochody osobowe, samochody ciężarowe, autobusy, pojazdy specjalne, np. straży pożarnej,
— rodzaj przegród zewnętrznych: zamknięte, otwarte,
— stan własności: publiczne, w tym usytuowane w budynkach użyteczności publicznej, spółdzielcze, indywidualne, prywatne,
— wykorzystanie stanowisk postojowych: do zaspokojenia potrzeb własnych (użytkowników budynku), do zaspokojenia potrzeb własnych i dodatkowo przewidzianych do wynajęcia,
— usytuowanie pomieszczeń do przechowywania samochodów: nadziemne, podziemne,

— liczbę stanowisk postojowych: pojedyncze, najczęściej tzw. boksowe, wolno stojące bądź wbudowane lub dobudowane do budynków, wielostanowiskowe, w tym: małe - do 20 stanowisk postojowych, średnie - od 21 do 200 stanowisk postojowych, duże - powyżej 200 stanowisk postojowych,
— powierzchnię garażu: małe (do 100 m2), średnie (100-1000 m2), duże (powyżej 1000 m2),
— liczbę kondygnacji o funkcji garażowej: jedno- lub wielokondygnacyjne,
— sposób obsługi wjazdu i wyjazdu z garażu: samoobsługowe (zautomatyzowane urządzenia przy wjeździe i wyjeździe oraz ewentualnie instalacja sygnalizacyjna), z obsługą techniczną,
— rodzaj transportu wewnętrznego: tradycyjny niezmechanizowany (z wykorzystaniem własnego napędu silnika) - poziomy lub pionowy za pośrednictwem różnych ramp; częściowo zmechanizowany - transport pionowy i poziomy do stanowiska postojowego odbywa się w sposób tradycyjny, natomiast na stanowiskach postojowych - za pomocą zainstalowanych urządzeń mechanicznych do parkowania samochodów w dwóch lub trzech poziomach; zautomatyzowany (zmechanizowany), tzn. przy użyciu urządzeń dźwigowych,
— rodzaj stanowisk postojowych ze względu na usytuowanie względem osi drogi manewrowej: ukośne pod kątem 45°, ukośne pod kątem 60°, prostopadłe, równoległe,
— zasady organizacji ruchu: z ruchem jedno- lub dwukierunkowym.

Garaże nadziemne i podziemne. Garaże buduje się jako nadziemne lub podziemne, jedno- bądź wielostanowiskowe. W garażach wielostanowiskowych miejsca postojowe mogą znajdować się zarówno w części podziemnej, jak i dolnych kondygnacjach części nadziemnej obiektu - zazwyczaj w poziomach parteru i I piętra. Tego rodzaju obiekty są wznoszone często w dużych miastach jako odrębne budynki o funkcji garażowej albo łączące różne funkcje - garażową (w części podziemnej i czasami w dolnych kondygnacjach części nadziemnej) oraz mieszkalną lub użyteczności publicznej.

Garaże indywidualne, boksowe i halowe. Garaże indywidualne są wznoszone jako odrębne budynki (pojedyncze boksy) o funkcji garażowej, mające jedno- bądź dwa stanowiska postojowe, głównie w zabudowie jednorodzinnej (dom z garażem).

Tego rodzaju garaże są też sytuowane w obrębie piwnic albo parteru lub przybudowywane do obiektów mieszkalnych.

Garaże boksowe mogą być budowane jako pojedyncze bądź wielostanowiskowe. Każdy boks jest wyposażony we wrota wjazdowe. Niekiedy boksy są przelotowe, o odrębnych drzwiach wjazdowych i wyjazdowych. Garaże boksowe były powszechnie realizowane w początkowym okresie rozwoju motoryzacji, najczęściej jako zespoły boksów sytuowanych w szeregach po 10-25 w osiedlach mieszkaniowych w strefach peryferyjnych większych miast.

Garaże boksowe są najczęściej wykonywane jako murowane, z typowych stalowych elementów prefabrykowanych, rzadziej żelbetowe. Podstawowymi zaletami tego rodzaju obiektów są: niewielka rozpiętość stropów przekrycia boksów (najczęściej w postaci stropodachu niewentylowanego płaskiego), możliwość zastosowania najprostszych i jednocześnie najtańszych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych, elastyczność w zakresie rozbudowy (dobudowywanie kolejnych boksów), oddzielenie ścianami poszczególnych stanowisk postojowych, co jest ważne ze względu na ochronę przeciwpożarową. Garaże takie są obecnie rzadziej wznoszone, przede wszystkim z uwagi na nieefektywne wykorzystanie powierzchni działki i mało atrakcyjną formę architektoniczną. Garaże boksowe na samochody osobowe projektowano z uwzględnieniem następujących warunków:
— odległość między bokami samochodu a ścianą 0,5-0,7 m,

— odległość przodu i tyłu samochodu od ściany bądź drzwi (wrót wjazdowych) 0,5 m,
— minimalne gabaryty wrót wjazdowych 2,2x2,0 m. Pojedynczy boks najczęściej ma następujące parametry:
— wymiary w rzucie 3,0x6,0 m,
— wysokość 2,5 m (wraz ze stropem),
— powierzchnia 18,0 m2,
— kubatura 45,0 m3.

Garaże halowe to obiekty jednoprzestrzenne, bez wydzielonych przegrodami stanowisk postojowych, bądź (rzadziej) z przegrodami ażurowymi. Tego rodzaju garaże, z uwagi na efektywniejsze wykorzystanie powierzchni - wspólny wjazd i wyjazd, są zazwyczaj wznoszone w rejonach większego zagęszczenia zabudowy, a więc także większego zapotrzebowania w zakresie liczby stanowisk na samochody. Konstrukcję garaży halowych stanowi najczęściej szkielet nośny żelbetowy, rzadziej stalowy. Garaże halowe są realizowane jako jedno- bądź wielokondygnacyjne, nadziemne, podziemne lub jednocześnie umożliwiające sytuowanie samochodów w nadziemiu i podziemiu. Te garaże, ze względu na najbardziej efektywne wykorzystanie powierzchni, są obecnie najczęściej budowane.

Garaże otwarte i zamknięte. W zależności od rodzaju zastosowanych przegród zewnętrznych garaże można podzielić na:
— zamknięte - z pełnymi przegrodami zewnętrznymi (ściany konstrukcyjne, osłonowe itp.) i zamykanymi otworami w tych przegrodach,
— otwarte - z przegrodami zewnętrznymi niepełnymi bądź ażurowymi. Ze względu na konieczność spełnienia wymagań w zakresie przewietrzania naturalnego w garażu otwartym łączna wielkość niezamykanych otworów w ścianach zewnętrznych każdej kondygnacji nie powinna być mniejsza niż 35% powierzchni ścian.

Data dodania produktu: 02 lipiec 2010.