Szukany produkt
 
Wydawnictwo 

Kategorie

 
 

Informacje

 
 
Ekologiczny dom. Jak do zbudować
Ekologiczny dom. Jak do zbudować
EKOLOGICZNY DOM JAK GO ZBUDOWAĆ I ZDROWO W NIM MIESZKAĆ

 

Autor: Duran Sergi Costa
Tytuł: Ekologiczny dom. Jak do zbudować
Tytuł oryginału: EKO HOUSE
Tłumaczenie: Andrzej Magnuszewski
Rok wydania: 2012
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: 190x235 mm
Międzynarodowy Standardowy Numer Książki: ISBN: 978-83-213-4740-0
Wydawnictwo: ARKADY
 
  • Opis
  • Spis treści
 

EKOLOGICZNY DOM


Czy chciałbyś mieszkać w ekodomu?


Segregujesz śmieci, żeby je można było poddać recyklingowi. Zmniejszasz zużycie energii i wody. Myślisz o samochodzie hybrydowym. Kupujesz zdrową żywność z gospodarstw stosujących reguły uczciwej konkurencji, a w hodowli zwierząt i uprawie roślin - zasady zrównoważonego rozwoju. Jaki będzie Twój następny krok na rzecz środowiska?


Czy nie czas pomyśleć o tym, by Twój dom stał się przyjazny dla otoczenia i przestał niepotrzebnie marnotrawić energię?


W książce pokazano domy z całego świata, które są przykładami inteligentnego stosowania zasad ekologii. Stanowią dowód na to, że poczucie odpowiedzialności za środowisko naturalne daje się pogodzić z dobrą architekturą i nie musi oznaczać niewygód dla mieszkańców domu. Przemierzając kolejne pomieszczenia ukazane w książce, przechodząc od drzwi wejściowych do ogródka na zapleczu domu, poznajemy sposoby oszczędnego gospodarowania materiałami i energią. Stosowane w budownictwie, remontach i modernizacjach, a także w życiu codziennym, oszczędzają zasoby Ziemi, redukują ilości odpadów i tworzą w domu zdrowy mikroklimat.


To książka dla każdego, kto zadaje sobie pytanie: jak zbudować i użytkować dom przyjazny dla mieszkańców i środowiska naturalnego?


JAK BUDOWAĆ DOMY W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE


Zmiany klimatyczne są jednym z niepokojących zjawisk, z jakimi będziemy mieli do czynienia w nadchodzących latach. Ze względu na ich globalny zasięg mogą one, zdaniem uczonych, mieć nieprzewidywalne skutki dla środowiska naturalnego, jak wzrost liczby anomalii pogodowych oraz zmiana szlaków wędrówki zwierząt, i w konsekwencji spowodować przeobrażenia w polityce i ustawodawstwie w dziedzinie gospodarki wodnej. Do globalnego ocieplenia przyczynia się nowoczesne budownictwo, które w znacznym stopniu wpływa na degradację środowiska naturalnego. Rodzi to problemy, które wymagają skutecznych rozwiązań. Dlatego też kiedy dziś budujemy lub remontujemy dom, nasze decyzje co do wyboru materiałów i usług mają znaczenie większe niż kiedykolwiek.


Dom to nasza druga skóra. To przestrzeń nie tylko chroniąca nas przed żywiołami, ale też zapewniająca nam bezpieczeństwo i wygodę. Tutaj możemy kochać naszych bliskich i wychowywać nasze dzieci. Każdy powinien mieć prawo do takiej przestrzeni, ponieważ jest prawie tak ważna jak pożywienie.


Od dziesiątków lat zdajemy sobie sprawę z tego, jak znaczny wpływ na nasz rozwój mają warunki, w jakich mieszkamy, i że ważne jest dla nas nie tylko schronienie, ale też to, czy jest ono wygodne i zdrowe. Stosunkowo niedawny burzliwy rozwój budownictwa mieszkaniowego przyczynił się nie tylko do powstania potężnego biznesu budowlanego i rozwoju miast, ale też pobudził do działania wszelkiego rodzaju spekulantów. Przez ostatnie 50 lat w budownictwie, które charakteryzują pustoszejące tereny wiejskie i rozrastające się miasta, przedkłada się rozwój biznesu nad jakość domów i zdrowie mieszkańców. Przyczyniło się to do stosowania materiałów rakotwórczych i uwalniających szkodliwe substancje lotne, projektowania ciasnych przestrzeni i marnotrawstwa energii. Sytuacja niektórych krajów słabszych ekonomicznie wskazuje, że gospodarka mieszkaniowa bazująca na tradycyjnym ciężkim budownictwie to „chleb dzisiaj, a jutro głód". W krajach, w których ta prognoza się spełnia, notuje się bezrobocie i nieracjonalne, spekulacyjne gospodarowanie gruntami, czego wynikiem są zaniedbane, źle utrzymywane przedmieścia.

Niestety, wiele naszych mieszkań i domów stanowi spuściznę po agresywnej, rabunkowej gospodarce, przyczyniającej się do wyczerpywania zasobów naturalnych i przekształcania terenów, na których dorastaliśmy. Warto sobie uświadomić, że skutkiem tych procesów jest powiększający się tzw. ślad węglowy (czyli rosnąca ilość gazów cieplarnianych - przyp. red.), wynikający z marnotrawstwa energii i zakładanej w projektach niewielkiej trwałości infrastruktury. Te niekorzystne zjawiska przyczyniły się do powstania w krajach rozwiniętych, przede wszystkim Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, idei efektywności energetycznej i ekorozwoju. Propagowaniem tych koncepcji zajmują się takie organizacje, jak LEED (US Green Bulding Council, www.usgbc.org), LEED Canada (Canada Green Building Council, www.cagbc.org), BREEAM Canada (www.breeam.org), Cradle to Cradle C2C (www.mbdc.com) i Energy Star (www.energystar.gov). Wszystkie te organizacje działają na rzecz upowszechniania najlepszych standardów i praktyk budownictwa.


W książce omówiono nowy kierunek w budownictwie, który sprawi, że to, co teraz wydaje się czymś nadzwyczajnym, będzie codzienną praktyką. Chodzi o to, by budowanie i remontowanie domów było możliwie najbardziej racjonalne i bliskie naturze - a więc odbywało się z użyciem materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania lub pochodzących z recyklingu, ewentualnie takich, których produkcja nie wymaga skomplikowanych procesów i jest tania.


W nowym kierunku budownictwa najbardziej liczy się efektywność i temu zagadnieniu poświęcony jest pierwszy rozdział książki. Omówiono w nim czyste technologie, jakie można zastosować do budowy domu, i - co najważniejsze - jak je optymalnie wykorzystać. Następny rozdział poświęcono naturalnym materiałom konstrukcyjnym i wykończeniowym na ściany i stropy budynków. Rozdział ostatni prezentuje zasady projektowania domu ekologicznego oszczędzającego wodę, energię i zasoby naturalne.

Data dodania produktu: 09 marzec 2013.