DOM.PL™ - Księgarnia - Przemysł drzewny - Ekologia - Księgarnia DOM.PL
 
 
Szukany produkt
 

Wyniki
Wyświetlanie od 1 do 20 (z 74 pozycji)

 
 agroturystyka

Agroturystyka

Agroturystyka jest obecnie przedmiotem dużego zainteresowania nie tylko polityki społecznej, gospodarczej i rolnej, lecz również samych rolników, dla których jest szansą zdobycia nowych źródeł dochodu. Podręcznik składa się z trzech części. Pierwsza to wprowadzenie do agroturystyki, druga jest poświęcona ekonomice i organizacji ag...

 

 
 
 
 agroturystyka w agrobiznesie

Agroturystyka w agrobiznesie

AGROTURYSTYKA W AGROBIZNESIE Prof. dr hab. Damian Knecht - pracownik naukowy i wykładowca Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt oraz Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja" we Wrocławiu, Wydział Turystyki w Kłodzku; autor bądź współautor wielu publikacji M z dziedziny tu...

 

 
 
 
 allelopatia

Allelopatia

ALLELOPATIA Termin allelopatia wywodzi się z dwóch greckich słów: allelo - wzajemnie i pathos - doświadczenie, odczuwanie, wrażliwość, cierpienie. Fizjolog austriacki, Hans Mousch (1937), który jako pierwszy pojęcie to odniósł do układów biologicznych, określił nim wzajemne, zarówno ujemne, j...

 

 
 
 
 anatomia drewna

Anatomia drewna

ANATOMIA DREWNA "Anatomia drewna” omawia budowę mikroskopową drewna oraz charakterystyczne cechy rozpoznawcze, które ułatwiają rozpoznawanie rodzaju drewna. Zawarte w niej wiadomości z zakresu anatomii drewna, jak i budowy makroskopowej, podane są w sposób wyczerpujący. Anatomia dr...

 

 
 
 
 atlas drewna 30 najważniejszych gatunków drzew poradnik leśnika

Atlas drewna 30 najważniejszych gatunków drzew poradnik leśnika

ATLAS DREWNA 30 NAJWAŻNIEJSZYCH GATUNKÓW DRZEW PORADNIK LEŚNIKAWSZYSTKO, CO WARTO WIEDZIEĆ O DREWNIE   Dla leśników, pracowników tartaków, cieśli, stolarzy, projektantów wnętrz, architektów, rzeźbiarzy i wszystkich, którzy interesują się obróbką drewna. ...

 

 
 
 
 atlas uszkodzeń drzew leśnych tom I

Atlas uszkodzeń drzew leśnych tom I

ATLAS USZKODZEŃ DRZEW LEŚNYCH TOM I Drzewa czasem chorują. Objawy chorób bywają bardzo różne, bo przyczyn może być wiele. Jedne drzewa są atakowane przez szkodniki, inne ulegają grzybom chorobotwórczym, czasem są uszkadzane przez mróz lub suszę. Drzewom możemy pomóc, ale musimy wiedzieć, co powoduje ich nienaturalny wygląd. Właściw...

 

 
 
 
 biopaliwa

Biopaliwa

Książka wydana przy współudziale:Akademii Rolniczej w Lublinie – Instytut Nauk Rolniczych w ZamościuPolskiego Towarzystwa BiomasyInstytutu Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa Książka składa się z sześciu części: uwarunkowania polityki energetycznej w XXI wieku, charakterystyka odnawialnych źródeł energii, zas...

 

 
 
 
 biopaliwo rzepakowe

Biopaliwo rzepakowe

Biopaliwo rzepakowe adresowane jest przede wszystkim do rolników i inwestorów, rozważających decyzję o podjęciu produkcji biopaliwa na skalę nieprzemysłową, a także wszystkich zainteresowanych zagadnieniami produkcji paliw alternatywnych. W książce przedstawiono technologię uprawy rzepaku – od siewu aż do zbioru - i sposób wytwarzani...

 

 
 
 
 botanika leśna

Botanika leśna

BOTANIKA LEŚNAWydanie VII rozszerzone i uaktualnione Lasy są złożonymi i różnorodnymi układami ekologicznymi, w których dominującą rolę pełnią rośliny drzewiaste. Poznanie różnych elementów ekosystemów leśnych, ich powiązań i funkcjonowania jest niezbędne do prowadzenia racjonalnej gospodarki zapewniającej lasom trwałość i wy...

 

 
 
 
 budowa i morfologia surowców i mas włóknistych

Budowa i morfologia surowców i mas włóknistych

BUDOWA I MORFOLOGIA SUROWCÓW I MAS WŁÓKNISTYCH Masy włókniste stanowiące przede wszystkim półprodukty przemysłu papierniczego wytwarzane są drogą chemicznego roztwarzania lub mechanicznego rozwłókniania drew- na oraz różnego rodzaju innych surowców roślinnych. W dostępnej literaturze z zakres...

 

 
 
 
 ćwiczenia z entomologii leśnej

ćwiczenia z entomologii leśnej

ĆWICZENIA Z ENTOMOLOGII LEŚNEJ Entomologia leśna jest odrębnym działem entomologii, a zarazem istotną częścią ochrony lasu. Jest ona bardzo rozległą i ważną dyscypliną naukową i dydaktyczną w obrębie nauk leśnych. O jej dużym znaczeniu świadczy m.in. olbrzymia przewaga owadów zamieszkujących środowiska leśne. Spośród ponad 26 tyś. ...

 

 
 
 
 dąb szypułkowy i bezszypułkowy hodowla poradnik leśnika

Dąb szypułkowy i bezszypułkowy hodowla poradnik leśnika

DRZEWA POLSKICH LASÓWDĄB SZYPUŁKOWY I BEZSZYPUŁKOWY HODOWLA PORADNIK LEŚNIKA Wydawnictwo Rolnicze i Leśne kontynuują niniejszą publikacją cykl opracowań poświęconych drzewom polskich lasów. Dotyczy ona dębu szypułkowego i bezszypułkowego. Książka jest podręcznikiem przeznaczonym dla leś...

 

 
 
 
 defoliacja koron drzew sosny zwyczajnej (pinus sylvestris l.) wybranych klas biosocjalnych w monitoringu lasu

Defoliacja koron drzew sosny zwyczajnej (pinus sylvestris l.) wybranych klas biosocjalnych w monitoringu lasu

DEFOLIACJA KORON DRZEW SOSNY ZWYCZAJNEJ (PINUS SYLVESTRIS L.) WYBRANYCH KLAS BIOSOCJALNYCH W MONITORINGU LASU Pojęcie defoliacji ma w leśnictwie dwa znaczenia. Z jednej strony oznacza usuwanie liści z roślin przez użycie środków chemicznych (tzw. Defoliantów) lub mechanicznych, co np. znajduje zastosowanie w szkółkarstwie (mała enc...

 

 
 
 
 drewno jako materiał energetyczny

Drewno jako materiał energetyczny

DREWNO JAKO MATERIAŁ ENERGETYCZNY W energetyce Polski dendromasa jest paliwem uzupełniającym o znaczeniu regionalnym. Podstawowymi najważniejszymi paliwami są: gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel i energia wodna. Producentami drewna opałowego używanego do wytwarzania ciepła w energetyce są:• lasy,...

 

 
 
 
 drewno pomiary właściwości fizycznych i mechanicznych

Drewno pomiary właściwości fizycznych i mechanicznych

DREWNO POMIARY WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH I MECHANICZNYCH W książce omówiono współcześnie obowiązujące metody badań i oceny właściwości fizycznych oraz mechanicznych drewna. Jej redagowaniu przyświecała myśl o pilnym wypełnieniu luki publikacyjnej, jaka wytworzyła się po wyczerpaniu wszystkich wydań podręcznika "Nauka o drewnie&qu...

 

 
 
 
 drzewa przyjazne drzewa lecznicze

Drzewa przyjazne drzewa lecznicze

DRZEWA PRZYJAZNE DRZEWA LECZNICZE Odkrycia, technika, wynalazki i cały dorobek XX. wieku nie zbliżył nas do natury, wręcz przeciwnie spowodował całkowite niemal odwrócenie się od prostoty i dobrodziejstw przyrody. Zrozumiałym zatem staje się fakt, że początek obecnego wieku przyniósł pragnienie powrotu do natury, do leczniczych wła...

 

 
 
 
 ekologiczna ocena cyklu istnienia wybranych wyrobów przemysłu meblarskiego

Ekologiczna ocena cyklu istnienia wybranych wyrobów przemysłu meblarskiego

EKOLOGICZNA OCENA CYKLU ISTNIENIA WYBRANYCH WYROBÓW PRZEMYSŁU MEBLARSKIEGO Powszechnie wiadomo, że każdy wytworzony wyrób na etapie produkcji, użytkowania czy utylizacji wywiera w mniejszym lub większym stopniu niekorzystny wpływ na środowisko naturalne. W zasadzie nie istnieją wyroby zupełnie nieuciążliwe dla otoczenia....

 

 
 
 
 ekologiczne podstawy hodowli lasu

Ekologiczne podstawy hodowli lasu

Książka ta, jak sam tytuł wskazuje, traktuje o ekologii jako nauce wykorzystywanej w hodowli lasu. Daje bowiem przegląd najważniejszych praw i metod ekologicznych pozwalających hodowcy na prawidłowe interpretowanie zjawisk, z którymi spotyka się w lesie przy wykonywaniu swojej odpowiedzialnej pracy. Książk...

 

 
 
 
 ekologiczne podstawy hodowli lasu poradnik leśniczego

Ekologiczne podstawy hodowli lasu poradnik leśniczego

Do wznowienia tej książki autora skłoniło wprowadzenie do praktyki przez Administrację Lasów Państwowych zasad leśnictwa proekologicznego. Książka ta, jak sam tytuł wskazuje, traktuje o ekologii jako nauce wykorzystywanej w hodowli lasu. Daje bowiem przegląd najważniejszych praw i metod ek...

 

 
 
 
 elektrownie wiatrowe

Elektrownie wiatrowe

ELEKTROWNIE WIATROWE Książka adresowana jest do wszystkich osób interesujących się wykorzystaniem energii wiatrowej, a w szczególności do osób, które zawodowo w jakikolwiek sposób zajmują się w praktyce realizacją wykorzystania energii wiatru. Książka może być też cenną pomocą dla uczniów i studentów odpowiednich kierunków nauczani...

 

 
 
 
Wyświetlanie od 1 do 20 (z 74 pozycji)
 1  2  3  4  Następna 
 
 1  2  3  4  Następna