Szukany produkt
 
Wydawnictwo 

Kategorie

 
 

Informacje

 
 
drobnoustroje i owady niszczące zabytki i ich zwalczanie
drobnoustroje i owady niszczące zabytki i ich zwalczanie
Wypróbowane przepisy zwalczania szkodników niszczących zabytki

 

Autor: Alicja B. Strzelczyk, Joanna Karbowska-Berent
Tytuł: drobnoustroje i owady niszczące zabytki i ich zwalczanie
Rok wydania: 2004
Miejsce wydania: Toruń
Oprawa: miękkie laminowane okładki
Format: 165x235 mm
Ilość stron: 250
Międzynarodowy Standardowy Numer Książki: ISBN 83-231-1658-X
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
 
  • Opis
  • Spis treści
 

Monografia o drobnoustrojach i owadach niszczących zabytki oraz o sposobach ich zwalczania - niski nakład (2000 egz.) czyni z tej pozycji unikat.

 

Oddajemy do Państwa dyspozycji podręcznik, który jest rozwinięciem wykładu pt. „Mikrobiologia z dezynfekcją zabytków", prowadzonego przez Alicję B. Strzelczyk od 1965 do 2004 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu dla studentów specjalności: konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej, konserwacja papieru i skóry oraz konserwacja elementów i detali architektonicznych. Nasze wieloletnie doświadczenia związane z badaniami naukowymi w tej dziedzinie zostały wzbogacone przez liczne ekspertyzy dotyczące przyczyn zniszczeń zabytków i metod ich dezynfekcji i dezynsekcji.


Przeznaczyłyśmy ten podręcznik także dla dyplomowanych konserwatorów, którzy znajdą tu dla siebie pomoc w przypadkach trudnych do ocenienia i w razie konieczności wyboru metody dezynfekcji, a także w przygotowaniu dokumentacji konserwatorskich, dla pracowników muzeów, dla pracowników służby konserwatorskiej, dla kustoszy zbiorów kościelnych oraz dla pracowników bibliotek i archiwów. Będzie on także pozycją, w której studenci wydziałów konserwacji wyższych uczelni artystycznych w kraju znajdą wskazówki praktyczne dotyczące przyczyn zniszczeń zabytków i metod zwalczania wszelkich infekcji, a także źródłem wiadomości dla biologów i mikrobiologów interesujących się zabytkami oraz osób zatrudnionych w budownictwie. Aby poznać dokładnie tę dziedzinę wiedzy i móc ją przekazywać kolejnym rocznikom studentów, przez wiele lat prowadziłyśmy intensywne badania naukowe, analizując podatność wielu materiałów na zniszczenia mikrobiologiczne, opracowując mechanizmy tych zniszczeń i podając zbadane, wypróbowane przepisy zwalczania czynników niszczących zabytki. Rozwijałyśmy również badania nad owadami niszczącymi przedmioty zabytkowe i metodami walki z nimi. Działania te pozwoliły na oszacowanie wpływu drobnoustrojów, grzybów domowych i owadów na niszczenie przedmiotów zabytkowych. Wyniki naszych prac wykazały, że drewno w prawie wszystkich zabytkach, niezależnie od stopnia jego opracowania (drewno budowlane, rzeźby drewniane niepolichromowane i polichromowane, deski podobrazi i in.), nosi ślady dawnego lub aktualnego zaatakowania przez owady. Nagminnie występują przypadki intensywnego rozwoju grzybów domowych, które konserwatorzy dostrzegają dopiero w trakcie demontowania elementów wystroju wnętrz. Wtedy okazuje się, że niektóre z nich trzeba wymienić, a całość poddać dezynfekcji i dezynsekcji. Są to prace uciążliwe i kosztowne. Zabytki wykonane na podłożu papierowym, a więc akwarele, pastele i ryciny (w tym zbiory map), a przede wszystkim zabytkowe książki i archiwalia, ulegają zniszczeniom wywołanym przez wilgoć i grzyby pleśniowe. Mogą one doprowadzić do całkowitej destrukcji tych cennych pamiątek kultury. Prawie wszystkie zabytki tego typu, które ze względu na swój stan musiały być konserwowane w Zakładzie Konserwacji Papieru i Skóry Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, były ofiarami działania wilgoci i drobnoustrojów.


Zabytki kamienne są narażone na działanie czynników atmosferycznych. Ich powierzchnie, dodatkowo wzbogacane w gnijące resztki roślinne i zwierzęce, stają się siedliskiem drobnoustrojów powodujących powstawanie na nich nadżerek i poszerzanie pęknięć, przyczyniających się do uaktywniania ich erozji. Zniszczenia płytowe powierzchni kamiennych to również rezultat działania drobnoustrojów.
Nie wahamy się powiedzieć, że wiadomości zawarte w niniejszym podręczniku, a będące sumą naszych wieloletnich doświadczeń, dały początek nowej dziedzinie wiedzy, którą określa się jako biologię konserwatorską. Obejmuje ona wiele działów wiedzy przyrodniczej dotyczącej bakterii, grzybów, glonów i porostów, a wzbogacona jest o wiadomości z zakresu zoologii, w szczególności entomologii.
W niniejszym opracowaniu starałyśmy się przybliżyć Państwu objawy zniszczeń wywołanych przez drobnoustroje i szkodniki zwierzęce, pokazać ich oddziaływanie na zabytki i podać metody ich zwalczania. Korzystałyśmy przy tym z najnowszej wiedzy naszej i osób, które zgodziły się udzielić nam konsultacji. A zasięgałyśmy opinii u mykologów, algologów, lichenologów, entomologów i konserwatorów dzieł sztuki. Składamy im tą drogą nasze serdeczne podziękowania nie tylko za udzielone informacje, ale również za życzliwe potraktowanie naszych starań, aby to opracowanie było możliwie wszechstronne, aktualne i ciekawe.


Udział autorek w przygotowaniu podręcznika był następujący: Alicja B. Strzelczyk przygotowała cały tekst wraz z aneksami i fotografiami. Joanna Karbowska-Berent dokonała wielokrotnej korekty tekstu i przygotowała niektóre ilustracje.
Alicja Strzelczyk
Joanna Karbowska-Berent

Data dodania produktu: 06 czerwiec 2006.