Szukany produkt
 
Wydawnictwo 

Kategorie

 
 

Informacje

 
 
detale projektowe dla architektów
detale projektowe dla architektów
Fundamenty i przyziemie budynku, technologie budowy i termoizolacji ścian zewnetrznych, stropy, schody, podłogi, okna, drzwi

 

Autor: Przemysław Markiewicz
Tytuł: detale projektowe dla architektów
Rok wydania: 2010
Miejsce wydania: Kraków
Oprawa: twarde lakierowane okładki
Format: 215x305 mm
Ilość stron: 432
Międzynarodowy Standardowy Numer Książki: ISBN 978-83-60884-04-1
Wydawnictwo: ARCHI-PLUS
 
  • Opis
  • Spis treści
 

DETALE PROJEKTOWE DLA ARCHITEKTÓW

Podstawowym wymogiem każdego projektu architektoniczno-budowlanego jest przedstawienie wszystkich zamierzeń projektowych w sposób jasny, czytelny i bez żadnych niedomówień.

Detale projektowe, to rysunki bardziej skomplikowanych fragmentów budynku, które wykonuje się w skali 1:20, 1:10, 1:5, 1:2 i 1:1, zależnie od stopnia komplikacji i ilości niezbędnych do przedstawienia szczegółów.

Prezentowane w niniejszej publikacji detale architektoniczno-budowlane dotyczą wszystkich najważniejszych elementów budynku, usystematyzowanych w następujących rozdziałach:

1. FUNDAMENTY I PRZYZIEMIE BUDYNKU

2. TECHNOLOGIE BUDOWY I TERMOIZOLACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

3. STROPY, PODŁOGI, SCHODY

4. OKNA, DRZWI, BRAMY, PRZESZKLONE ŚCIANY OSŁONOWE

5. DACHY SKOSNE

6.  STROPODACHY, TARASY, BALKONY

7.  WYKOŃCZENIE WNĘTRZ

Książka ta skierowana jest przede wszystkim do odbiorcy posiadającego wiedzę ogólnobudowlaną na poziomie wyższego wykształcenia inżynierskiego.

Została opracowana w przeświadczeniu, że szczegółowe detale architektoniczno-budowlane mają bardzo duży wpływ na ostateczny wyraz (A) architektoniczny budynków. Jej mottem przewodnim jest krótka sentencja Ludwiga Mies van der Rohe - „God is in the Details".

Przedstawione w książce detale architektoniczno-budowlane, tak jak wszystkie opracowania projektowe, są rozwiązaniami autorskimi.

W polskim prawie budowlanym nie ma obowiązujących standardów rozwiązań, a wybór prezentowanych rozwiązań należy rozumieć jako rekomendację dla danego rozwiązania.

Prezentowane rozwiązania są owocem studiów i krytycznej analizy nad dziesiątkami rozwiązań projektowych oraz doświadczenia wynikającego z długoletniej współpracy autora z wieloma koncernami budowlanymi działającymi na polskim rynku budowlanym.

Prezentowane rozwiązania uwzględniają wszystkie najważniejsze postulaty zawarte w wielotomowym opracowaniu „Słabe miejsca w budynkach”, będącym analizą wad i usterek rozwiązań projektowych w istniejących budynkach.

Rozwiązania prezentowane w książce uwzględniają wytyczne zawarte w Deutsche Industrial Norm (DIN), obowiązujące na terenie Niemiec, gdzie rzemiosło budowlane znajduje się na najwyższym światowym poziomie.

Wybór przedstawionych w książce detali architektoniczno-budowlanych opracowany został dla zapewnienia możliwie najlepszego komfortu i bezpieczeństwa użytkowania oraz ochrony budynku przed czynnikami zewnętrznymi.

Rysunki detali przejrzyście ilustrują, jak wybór konkretnego rozwiązania architektoniczno-budowlanego determinuje kolejne rozwiązania projektowe i wpływa na wyraz architektoniczny całego budynku. Tłumaczy to ograniczenia w dowolności wyboru kształtu i formy architektonicznej opracowywanych detali.

Książka "DETALE PROJEKTOWE DLA ARCHITEKTÓW" służyć może jako wyznacznik standardów projektowych dla pracowni projektowych i praktykujących architektów, a jednocześnie pełnią rolę podręcznika dla studentów Wydziałów Architektury.

Pozycja ta jest uzupełnieniem dla bogato ilustrowanego podręcznika "BUDOWNICTWO OGÓLNE DLA ARCHITEKTÓW", który zawiera kompendium wiedzy teoretycznej w zakresie problematyki budownictwa ogólnego i kompletną systematykę dostępnych rozwiązań technologiczno-materiałowych oraz architektoniczno-budowlanych.

Data dodania produktu: 02 czerwiec 2010.