Szukany produkt
 
Wydawnictwo 

Kategorie

 
 

Informacje

 
 
budownictwo ogólne dla architektów
budownictwo ogólne dla architektów
Teoria oraz opisy techniczne rozwiązań projektowych kolejnych elementów budynku, rysunki perspektywiczne z detalami konstrukcji

 

Autor: Przemysław Markiewicz
Tytuł: budownictwo ogólne dla architektów
Rok wydania: 2009
Miejsce wydania: Kraków
Oprawa: twarde lakierowane okładki
Format: 215x305 mm
Ilość stron: 496
Międzynarodowy Standardowy Numer Książki: ISBN 978-83-60884-01-0
Wydawnictwo: ARCHI-PLUS
 
  • Opis
  • Spis treści
 

BUDOWNICTWO OGÓLNE DLA ARCHITEKTÓW

"Budownictwo ogólne dla architektów" jest syntetycznie opracowanym podręcznikiem budownictwa. Rozwiązania budowlane przedstawiono jako fragmenty większej całości - funkcjonujące tylko w powiązaniu z innymi częściami budynku i razem z nimi dopiero tworzące całość budowli.

Zadaniem architekta jest wykonanie dokumentacji projektowej, która w jednoznaczny sposób precyzuje rozwiązania architektoniczno-budowlane zastosowane w budynku. Tak wykonany projekt jest gwarancją wysokiej jakości realizacji, nie narażonej w trakcie użytkowania na powstawanie szkód budowlanych.

"Budownictwo ogólne dla architektów" jest książką omawiającą poszczególne działy budownictwa na zasadzie konkretnych przykładów projektowych, które mają zadanie inspirować do projektowania ze świadomością ogromnego wpływu rozwiązań budowlanych na wyraz architektoniczny całości budynku.

Zawarta w książce wiedza jest obszerna i obiektywna. Pozwala na szybkie i trafne podjęcie decyzji przy wyborze konkretnej technologii budowlanej Wybór jednej technologii na danym etapie budowy pociąga i jednocześnie narzuca wybór kolejnych, najlepiej pasujących w danej sytuacji i będących konsekwencją pierwszego wyboru.

Książka pozwala na poznanie i zrozumienie, dlaczego tak się dzieje i jednocześnie daje możliwość zapoznania się z alternatywnymi rozwiązaniami architektoniczno-budowlanymi.

Syntetyczne objaśnienia zilustrowane są przejrzystymi rysunkami, które ukazują modele perspektywiczne przedstawianych fragmentów budynku.

Poglądowe rysunki perspektywiczne uzupełniają wykonane w skali rzuty i przekroje gotowych do zastosowania w projekcie detali architektoniczno-budowlanych.

Przedstawione szczegóły rozwiązań ilustrują jak zastosowana technologia wpływa na wybór konkretnych rozwiązań architektoniczno-budowlanych. Zależność ta przejawia się w sposobie rozwiązywania charakterystycznych styków technologicznych w budynku (przyziemie, styk ścian zewnętrznych z otworami na okna i drzwi, styk ścian zewnętrznych z okapem dachu lub stropodachu) oraz w dostępnych sposobach wykańczania elewacji i kształtowania detalu.

Podane informacje są rzetelnym inżynierskim opisem rozwiązań budowlanych. Cześć z opisywanych rozwiązań ma odniesienie do konkretnych produktów. Wynika to z prostego przełożenia teoretycznej wiedzy inżynierskiej na standardowe rozwiązania oferowane przez rynek budowlany. Projektowanie architektoniczno-budowlane nie jest dziedziną abstrakcyjną i nie sposób omówić wszystkich rozwiązań bez odniesienia ich do konkretnych technologii i produktów.

Poszczególne rozdziały książki "Budownictwo ogólne dla architektów" ułożone są zgodnie z kolejnymi etapami budowy, co umożliwia łatwe wyszukiwanie potrzebnych informacji:

1. Fundamenty i izolacje przyziemia budynku - rozdział omawiający rozwiązania fundamentów, ścian piwnicznych i cokołu budynku w różnych technologiach oraz zabezpieczenia i izolacje do stosowania w strefie przyziemia budynku.

2. Technologie budowy i termoizolacji ścian zewnętrznych - rozdział zawierający systematykę i opis dostępnych technologii budowy ścian zewnętrznych, począwszy od różnych typów ścian murowanych a na technologiach szkieletowych skończywszy.

3. Stropy i podłogi - rozdział omawiający najczęściej stosowane stropy, styk stropu ze ścianami wykonanymi w różnych technologiach oraz rozwiązania podłóg.

4. Okna, drzwi, bramy - rozdział omawiający przede wszystkim dostępne typy rozwiązań dla styku ścian zewnętrznych z otworami na stolarkę.

5. Dachy skośne - - rozdział omawiający rozwiązania budowlane dachu; konstrukcję więźby dachowej, rozwiązania izolacji połaci dachowych, technologie zabudowy poddasza i konkretne przykłady poddaszy nieużytkowych i użytkowych wykonanych w różnych technologiach.

6. Stropodachy - rozdział omawiający rozwiązania budowlane stropodachów - od najprostszych stropodachów pełnych, przez wentylowane stropodachy dwudzielne, do skomplikowanych stropodachów z roślinnością i stropodachów tarasowych.

7. Wykończenie wnętrz - rozdział omawiający technologie suche zabudowy wnętrz z płyt gipsowo-kartonowych - okładziny ścian, sufity podwieszane, ściany działowe itp.

Praca dra inż. arch. Przemysława Markiewicza pt. "Budownictwo ogólne dla architektów" jest najobszerniejszą pozycją z serii wydawniczej "Vademecum projektanta", kierowaną przede wszystkim do dysponujących odpowiednim wykształceniem i wiedzą z zakresu architektury i budownictwa ogólnego architektów.

Tematyka poszczególnych rozdziałów, obejmujących kolejne etapy budowy, dotyczy doboru współczesnych materiałów budowlanych i technologii.

Autor książki zwraca szczególną uwagę na wpływ stosowanych rozwiązań budowlanych na wyraz struktury architektonicznej.

Przez ponad pół wieku podstawowymi książkami w zakresie problematyki budownictwa ogólnego było wielotomowe "Budownictwo Ogólne" autorstwa W. Żenczykowskiego i "Poradnik budowlany dla architektów" autorstwa Z. Mączeńskiego. Porównując te podręczniki z niniejszą pozycją można dostrzec właściwie rozumianą ciągłość i twórcze rozwinięcie dorobku poprzednich pokoleń. Nowe uwarunkowania wymagają nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych. Powiązanie nowoczesności z odniesieniem do tradycji osadza współczesne rozwiązania budowlane w określonym kręgu cywilizacyjnym i chroni przed sztucznym importem rozwiązań obcych kulturowo.

Książka "Budownictwo ogólne dla architektów" stanowi przejrzyście usystematyzowane opracowanie nt. praktycznego stosowania dostępnych na rynku technologii i materiałów budowlanych. Należy podkreślić wysoki poziom graficzny ilustracji, który dzięki opisom nie pozostawia niejasności.
W procesie kreacji obiektu architektonicznego ważną rolę odgrywają zagadnienia proekologiczne, w tym energooszczędne. Dotyczą one nie tylko doboru materiałów i technologii budowlanych, ale nade wszystko struktury architektonicznej obiektu.

Innowacje techniczno-budowlane ostatnich lat dotyczą w dużej mierze części składowych budynku tj. warstwy osłonowej i jej elementów strukturalnych.

Znaczenie tych zmian uzasadnia podjęcie przez dra Markiewicza próby analizy tzw. styków technologicznych w budynku i wyboru metod rozwiązań budowlanych, mających wpływ na określenie żądanej formy architektonicznej. Dotyczy to przede wszystkim styku ścian zewnętrznych z izolacjami w rejonie przyziemia budynku, styku ścian zewnętrznych z otworami okiennymi, ze stropami i ścian zewnętrznych z dachem lub stropodachem.

Recenzent wysoko ocenia stronę merytoryczną pracy, jej przydatność w praktyce projektowej architekta, a także w procesie dydaktycznym studentów Wydziałów Architektury, w przeświadczeniu o jej znaczeniu dla jakości architektury.

Adam Lisik
Gliwice, dnia 5.05.2006 r.

Data dodania produktu: 02 czerwiec 2010.