Szukany produkt
 
Wydawnictwo 

Kategorie

 
 

Informacje

 
 
budowa domu pasywnego w praktyce
budowa domu pasywnego w praktyce
Opisuje zasady budowy domu pasywnego nie wymagającego ogrzewania wybudowanego na potrzeby publikacji wraz ze zdjęciami

 

Autor: Ryszard Wnuk
Tytuł: budowa domu pasywnego w praktyce
Rok wydania: 2006
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: 145x205 mm
Ilość stron: 175
Międzynarodowy Standardowy Numer Książki: ISBN 978-83-923394-0-3
Wydawnictwo: Przewodnik Budowlany
 
  • Opis
  • Spis treści
 

BUDOWA DOMU PASYWNEGO W PRAKTYCE

Książka opisuje zasady budowy domu pasywnego nie wymagającego ogrzewania. Znajdziecie w niej opis budowy domu pasywnego wybudowanego na potrzeby publikacji wraz ze zdjęciami.

W książce zawarta jest pełna informacja na temat sposobów i zasad jakie możliwe są do zastosowania na tradycyjnym placu budowy tak aby budynek był bardzo ciepły. Zwraca uwagę na poprawność prac oraz kontrolę wykonawców. Znajdziecie tam również opis wszystkich urządzeń stosowanych w domach energooszczędnych (zasady działania pomp ciepła, rekuperatorów, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych generujących darmowy prąd elektryczny). Książka opisuje zasady budowy domu pasywnego nie wymagającego ogrzewania.

dr inż. Ryszard Wnuk
Adiunkt w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, ekspert ds. odnawialnych źródeł energii Krajowej Agencji Poszanowania Energii SA, członek założyciel Polskiego Towarzystwa Energetyki Słonecznej - ISES. Absolwent Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa. Autor lub współautor 98 publikacji w czasopismach krajowych, zagranicznych i materiałach konferencyjnych, dotyczących odnawialnych źródeł energii, magazynowania ciepła oraz efektywności energetycznej. W Zespole Energetyki Słonecznej Zakładu Eko-Budownictwa IPPT PAN od ponad dwudziestu lat prowadzi prace badawcze związane z wykorzystaniem energią promieniowania słonecznego i innych źródeł odnawialnych. Zajmuje się zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi również w dziedzinie akumulacji ciepła. Współtwórca laboratorium badawczego do testowania kolektorów promieniowania słonecznego i słonecznych systemów grzewczych. Uzyskał wyróżnienie zespołowe w międzynarodowym konkursie architektonicznym zespołu domów bioklimatycznych „25 VIVIENDAS BIOCLIMATICAS" za projekt energooszczędnego domu mieszkalnego.

Współczesny dom musi być przyjazny zarówno dla swoich mieszkańców, jak i dla środowiska naturalnego. Dlatego powinien być projektowany włącznie z otoczeniem, z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz warunków mieszkaniowych i społecznych. Jednocześnie budynek taki musi charakteryzować się małym zużyciem energii. Ten ostatni aspekt staje się szczególnie ważny z powodu konieczności poszanowania konwencjonalnych nośników energii w skali globalnej oraz pogarszającego się stanu środowiska naturalnego. Zasobami naturalnymi należy gospodarować oszczędnie, mając na uwadze ich zachowanie dla przyszłych pokoleń, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju1. Dodatkowo, rosnące systematycznie koszty energii, stanowią coraz większe obciążenie budżetów domowych. Liczymy co się bardziej opłaca: ponieść większe koszty inwestycyjne i zmniejszyć eksploatacyjne ogrzewania pomieszczeń, a może budować „tradycyjnie", spełniając jedynie podstawowe wymogi norm energetycznych. Podejmowanie decyzji jest coraz trudniejsze, wymaga też coraz większej wiedzy. Nowe możliwości stwarza postęp technologiczny w budownictwie, który przejawia się w opracowywaniu i wdrażaniu nie tylko nowych rozwiązań konstrukcyjnych, ale także bardziej efektywnych systemów energetycznych dla budynków. Wyczerpujące się zasoby konwencjonalnych surowców energetycznych, a także konieczność większej dbałości o stan środowiska naturalnego, wymusiły wprowadzenie oszczędności w zużyciu energii w sektorze mieszkalnictwa. Już w latach 70-tych podjęto badania oraz zaczęto realizację nowatorskich przedsięwzięć, których celem było radykalne obniżenie energochłonności budynków. W wyniku tych działań rozwija się obecnie typ budownictwa, określony mianem energooszczędnego, który charakteryzuje się zmniejszonym zużyciem energii i wykorzystaniem jej odnawialnych źródeł do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku.

Aby energooszczędny budynek funkcjonował poprawnie, należy znaleźć mu odpowiednią działkę. Najlepsza będzie taka, na której będzie można zbudować dom zorientowany na południe, ale nie należy się przejmować odchyleniami od tego kierunku sięgającymi kilkunastu stopni. Dobrze, gdyby szerokość działki pozwoliła na takie zaprojektowanie budynku, aby wszystkim pomieszczeniom mieszkalnym dostarczyć południowego światła.

Budynek powinien być tak wytyczony, aby minimalizować długość ścian, okrywających żądaną powierzchnię, ale jednocześnie jak największą powierzchnię elewacji wystawić na południe.

Część kubatury oddzielona termicznie od zewnętrza powinna być jak najbardziej zwarta, nie tylko dlatego, że każde załamanie muru jest potencjalnym miejscem wystąpienia mostka termicznego, ale także ze względów ekonomicznych; każdy metr kwadratowy izolacji takiego budynku kosztuje, więc należy oszczędzać na powierzchni, którą trzeba zaizolować! Nie znaczy to, że każdy z takich domów musi przypominać kostkę!

Chodzi o to, aby kubatura oddzielona termicznie była jak najbardziej kompaktowa. Stopień zwartości bryły architektonicznej wyraża się współczynnikiem A/V, czyli stosunkiem zewnętrznej powierzchni przegród zewnętrznych do ogrzewanej kubatury. Im mniejszy jest ten współczynnik, tym lepiej. Dla budynków jednorodzinnych dobrze kiedy kształtuje się on na poziomie 0,8-1. Dla porównania: w budynkach wysokościowych wynosi on około 0,3, dla jednorodzinnych budynków parterowych - około 1,2. Elewacja południowa w koncepcji Domów Pasywnych i energooszczędnych jest właściwie autonomicznym systemem, którego zadaniem jest, z jednej strony, zapewnienie zacienienia w okresie letnim, z drugiej wpuszczenie maksymalnej ilości światła słonecznego do budynku w miesiącach zimowych, w zależności od sezonowych potrzeb. Spełnienie tych dwóch wykluczających się pozornie postulatów, niesie ze sobą kilka problemów natury projektowej: trzeba zadbać o odpowiednie umocowanie, na przykład elementów zacieniających, nie konstruując przy tym mostków termicznych, problematyczne jest też mocowanie jakichkolwiek elementów do ściany z grubą warstwą izolacji. Poza przeszkleniami, systemem zacienień i izolacji, pojawiają się na dachu kolektory słoneczne, czy baterie fotowoltaiczne.

Świadome zaplanowanie ilości, wielkości i kierunku przeszkleń

Kolejnym etapem, będącym konsekwentnym rozwinięciem idei systemu fasady południowej, jest wybudowanie „strefy buforowej" dla budynku - dodatkowej, nie ogrzewanej kubatury, rozciągającej de facto grubość przegrody termicznej, jaką jest ściana południowa do wartości nawet kilku metrów Taką strefą buforową może być lekka, przeszklona, wentylowana konstrukcja szkieletowa, którą można porównać do rozbudowanego ogrodu zimowego, obejmującego swą przestrzenią całą fasadę południową.

Wytyczne do projektowania Domów Pasywnych mówią przede wszystkim o świadomym wykorzystaniu - już na etapie projektu koncepcyjnego - technologii, nie odnoszą się one zatem do estetyki. Chyba, że z zaleceniem maksymalnej ekonomiki bryły! Z punktu widzenia oszczędności energetycznych ważne jest, aby kubatura izolowana termicznie była jak najbardziej kompaktowa, a budynek osłonięty był od niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Dom Pasywny znamionuje kompleksowość koncepcji odnosząca się do całości obiektu, jego elementów, jego funkcjonowania i oddziaływania na środowisko.

W projektowaniu domu pasywnego, w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-eksploatacyjnych, niezbędne stają się:
• energooszczędna architektura sprzyjająca ochronie cieplnej budynku, z włączeniem pasywnych systemów grzewczych,
• wysoka izolacyjność przegród zewnętrznych, w tym okien,
• wentylacja z systemem odzysku ciepła,
• kompleksowość systemów regulacyjnych, wysoka sprawność zautomatyzowanych, elektronicznie sterowanych systemów grzewczych,
• energooszczędne odbiorniki energii i oszczędne użytkowanie wody, Dom pasywny wdraża również innowacyjne technologie jak np.:
• super izolacje,
• wysokiej jakości okna,
• system odzysku ciepła wentylacyjnego,
• systemy fotowoltaiczne,
• automatyka domowa,
• aktywne systemy słoneczne,
• zintegrowane systemy mechaniczne,
• przestrzenie słoneczne,
• magazynowanie ciepła,
• efektywne energetycznie oświetlenie i urządzenia AGD.

Data dodania produktu: 29 czerwiec 2010.