Szukany produkt
 
Wydawnictwo 

Kategorie

 
 

Informacje

 
 
biopaliwo rzepakowe
biopaliwo rzepakowe
Technologia uprawy rzepaku od siewu aż do zbioru oraz sposób wytwarzania biopaliwa rzepakowego

 

Autor: Tadeusz Juliszewski, Tadeusz Zając
Tytuł: biopaliwo rzepakowe
Rok wydania: 2007
Miejsce wydania: Poznań
Oprawa: miękka
Format: 145x205 mm
Ilość stron: 176
Międzynarodowy Standardowy Numer Książki: ISBN 978-83-09-99001-7
Wydawnictwo: Państwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne
 
  • Opis
  • Spis treści
 

Biopaliwo rzepakowe adresowane jest przede wszystkim do rolników i inwestorów, rozważających decyzję o podjęciu produkcji biopaliwa na skalę nieprzemysłową, a także wszystkich zainteresowanych zagadnieniami produkcji paliw alternatywnych.

W książce przedstawiono technologię uprawy rzepaku – od siewu aż do zbioru - i sposób wytwarzania biopaliwa rzepakowego (metyloestru oleju rzepakowego). Technologia produkcji polega na transestryfikacji oleju roślinnego przy zastosowaniu alkoholu (metanolu), w obecności katalizatora (wodorotlenku potasu). Opis tłoczenia oleju, przygotowania składników reakcji chemicznej, transestryfikacji. a także sposobów zagospodarowania produktów ubocznych pozwala czytelnikowi poznać uwarunkowania produkcji biopaliwa.

Zasady kalkulacji kosztów produkcji umożliwiają ocenę szans i ryzyka podejmowania inwestycji w celu produkcji odnawialnego, ekologicznego paliwa do silników z zapłonem samoczynnym (Diesla).

Monografia „Biopaliwo rzepakowe", mająca charakter poradnika, ze swego założenia jest popularnym omówieniem problemów związanych z wytwarzaniem paliwa do silników wysokoprężnych (Diesla). W opracowaniu omówiono uprawę rzepaku i pozyskanie nasion tego gatunku jako surowca oleju roślinnego do produkcji biopaliwa, na zagospodarowaniu produktów ubocznych tej produkcji kończąc. Dla producentów biopaliw na potrzeby własnego gospodarstwa rolniczego, takie kompleksowe omówienie wydaje się szczególnie przydatne i pożyteczne. Przekonaniem tym kierowali się autorzy książki, pisząc ją na podstawie swych wieloletnich doświadczeń oraz rozmów z rolnikami i inwestorami zamierzającymi podjąć produkcję biopaliw.

Aktualnie w kraju zainteresowanie uprawą rzepaku na biopaliwo rolnicze jest żywe, a dowodem jest według różnych szacunków zwiększenie powierzchni zasiewów formy ozimej tego gatunku o 200 tyś. ha w sezonie wegetacyjnym 2006/7.

Konieczność stosowania w coraz większej ilości odtwarzalnych nośników energii, w tym także biopaliw silnikowych, jest szansą na częściowe rozwiązanie współczesnych problemów paliwowych w kraju i na świecie, ale także, jak się oczekuje, spowoduje łagodzenie efektu cieplarnianego świata. Są także - zwłaszcza w naszym kraju - szansą na zyskowną, bo pozażywnościową produkcję surowców rolniczych, w tym wypadku nasion rzepaku jako surowca do tłoczenia oleju roślinnego. Techniczne i technologiczne problemy przetwarzania tego surowca w biopaliwo do silników wysokoprężnych są w zasadzie rozwiązane. Wykorzystanie tej szansy zależy więc obecnie - przede wszystkim - od prawnych, fiskalnych i organizacyjnych uwarunkowań, które w wyniku prowadzonych dyskusji i polemik są ciągle doskonalone, aczkolwiek dla rolników jeszcze niezadowalające.

Analiza powyższych uwarunkowań oraz chłodna kalkulacja aktualnych i przewidywanych kosztów produkcji biopaliwa, powinny poprzedzać decyzję o podjęciu inwestycji zakupu instalacji do produkcji biopaliwa. Autorzy zwracają na to ogólnie uwagę Czytelnika w tym miejscu, a także szczegółowo w różnych fragmentach książki, choć koncentrują się przede wszystkim na agrotechnologicznych oraz technicznych aspektach produkcji biopaliwa rzepakowego.

 

Data dodania produktu: 02 listopad 2007.