Szukany produkt
 
Wydawnictwo 

Kategorie

 
 

Informacje

 
 
badanie złączy spawanych przegląd metod
badanie złączy spawanych przegląd metod
Badania wizualne, penetracyjne, elektromagnetyczne, radiograficzne, ultradźwiekowe, nieniszczące

 

Autor: Janusz Czuchryj, Bolesław Kurpisz
Tytuł: badanie złączy spawanych przegląd metod
Rok wydania: 2009
Miejsce wydania: Krosno
Oprawa: miękka
Format: 150x210 mm
Ilość stron: 352
Międzynarodowy Standardowy Numer Książki: ISBN 978-83-89387-61-5
Wydawnictwo: Wydawnictwo KaBe
 
  • Opis
  • Spis treści
 

BADANIE ZŁĄCZY SPAWANYCH PRZEGLĄD METOD

W książce zebrano i omówiono w sposób wyczerpujący, a jednocześnie zwięzły i przystępny metody badań złączy spawanych stosowane w praktyce przemysłowej i warsztatowej.

Książka jest adresowana do osób bezpośrednio zaangażowanych w wykonawstwo połączeń spawanych oraz do sprawujących nadzór nad tym wykonawstwem, a także do osób zajmujących się badaniem i oceną połączeń i konstrukcji spawanych.

Do wykrywania, określania wymiarów niezgodności spawalniczych oraz oceny jakości złączy spawanych stosuje się wiele różnych metod badań zarówno nieniszczących, jak i niszczących. Z bogatego, w miarę rozwoju nauki ciągle uzupełnianego, ich zestawu każdy wytwórca może wybrać metodę najlepszą i najekonomiczniejszą dla budowanej konstrukcji. Jednak warunkiem właściwego wyboru metod kontroli jest znajomość ich cech charakterystycznych, zakresu zastosowania, skuteczności, istniejącego wyposażenia, techniki wykonywania badań itp. Z tego powodu opracowano poradnik, który czytelnikom zajmującym się pełnieniem nadzoru nad wykonawstwem lub remontami konstrukcji spawanych, problemami jakości złączy spawanych, stosowaniem badań nieniszczących i niszczących w praktyce przemysłowej itp. może służyć pomocą podczas realizacji ich obowiązków służbowych.

W szczególności opracowanie przeznaczone jest dla różnego rodzaju mistrzów i brygadzistów nadzorujących oraz wykonujących konstrukcje spawane, dla inspektorów i technologów spawalników, kierowników budów, operatorów badań nieniszczących i niszczących, osób planujących uzyskanie certyfikatów kompetencji (lub zaświadczeń) z zakresu zarówno badań nieniszczących, jak i niszczących złączy spawanych. Jako zbiór informacji na temat badań jakości złączy spawanych poradnik może być przydatny dla studentów wyższych uczelni technicznych lub szkół średnich o kierunku mechanicznym (metalurgicznym) oraz tych osób, których zamiarem jest poszerzenie wiadomości z zakresu kontroli jakości w spawalnictwie.

W poradniku scharakteryzowano różne metody badań nieniszczących i niszczących złączy spawanych oraz zakres ich zastosowania w spawalnictwie, omówiono sposoby oceny jakości złączy według obowiązujących norm europejskich, podano klasyfikację uzyskiwanych od niezgodności wskazań. Zwrócono uwagę na możliwość szerszego wykorzystania niekonwencjonalnych metod NDT. W ostatnich rozdziałach poszczególnych części poradnika podano wykazy wykorzystanych norm oraz literatury, ułatwiające zainteresowanym dostęp do materiałów źródłowych.

Data dodania produktu: 27 kwiecie 2010.