Szukany produkt
 
Wydawnictwo 

Kategorie

 
 

Informacje

 
 
atlas dachów dachy spadziste
atlas dachów dachy spadziste
Historia i teraźniejszość, konstrukcja, warstwy-materiały dachowe, detale konstrukcji, przykłady realizacji

 

Autor: Eberhard Schunck, Hans Jochen Oster, Rainer Barthel, Kurt Kiessl
Tytuł: atlas dachów dachy spadziste
Tytuł oryginału: Dachatlas Geneigte Daecher
Tłumaczenie: Andrzej Machalski
Rok wydania: 2005
Miejsce wydania: Cieszyn
Oprawa: twarde lakierowane okładki
Format: 230x300 mm
Ilość stron: 450
Międzynarodowy Standardowy Numer Książki: ISBN 83-921600-0-2
Wydawnictwo: MdM
 
  • Opis
  • Spis treści
 

ATLAS DACHÓW DACHY SPADZISTE

Na licencji niemieckiego DETAIL powstało polskie wydanie "Atlasu Dachów"

"Atlas Dachów" jest 450-stronicową pozycją o charakterze encyklopedyczno-poradnikowym w całości poświęconą dachom spadzistym z powodzeniem od lat wydawaną i wznawianą w większości krajów Europy. Prezentuje informacje na temat historii dachów spadzistych, sposobów zastosowań i montażu różnorodnych materiałów budowlanych przy wykonywaniu pokryć dachowych, typowe i nietypowe rozwiązania konstrukcyjne oraz dostarcza szeregu innych informacji z zakresu wiedzy dekarskiej. Atlas jest bogato ilustrowany rysunkami technicznymi, szkicami, przekrojami oraz ilustracjami pozwalającymi w sposób przystępny zaprezentować zawarte w nim rady i wskazówki.

Jako kompendium sztuki dekarskiej pozycja ta adresowanej przede wszystkim do:
- architektów
- studentów
- właścicieli i pracowników firm budowlanych
- producentów i importerów materiałów budowlanych dla branży dachowej
- handlowców
- dekarzy
- inwestorów

Książka wydana jest w twardej oprawie. Jej premiera miała miejsce w ostatniej dekadzie stycznia podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa Budma 2005 w Poznaniu, gdzie spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem i życzliwym przyjęciem ze strony architektów oraz wykonawców, którzy mieli okazję docenić jej walory praktyczne.

„Atlas dachów" jest tłumaczeniem czwartego wydania znanej niemieckiej publikacji z dziedziny literatury fachowej, która w sposób kompleksowy przedstawia problematykę dachów spadzistych w różnych typach obiektów zgodnie z najnowszymi przepisami i normami technicznymi (normy niemieckie i europejskie ISO).

To obszerne opracowanie stanowi cenne źródło informacji dla projektantów, właścicieli oraz pracowników firm budowlanych, producentów i importerów materiałów budowlanych z branży pokryć dachowych, handlowców, dekarzy, inwestorów a także studentów. Książka przedstawia historię rozwoju dachów spadzistych od pokryć słomianych i trzcinowych aż po dachy membranowe. Opisuje ona także tradycyjne oraz nowoczesne materiały wykorzystywane w konstrukcjach dachowych - również z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i ekologicznych. Przedstawia konkretne rozwiązania problemów, jakie mogą wystąpić w fazie projektowania lub realizacji dachów. Czytelnik znajdzie tutaj również informacje na temat aerodynamiki, hydrodynamiki, techniki cieplnej oraz zagadnień związanych z zapotrzebowaniem energetycznym przy ogrzewaniu budynków.

Książka podzielona jest na cztery części:
• Dach spadzisty dawniej i dziś
• Podstawy - konstrukcja nośna, fizyka budowli, konstrukcja, warstwy-materiały dachowe
• Detale konstrukcji
• Przykłady realizacji wraz z detalami

W skład książki wchodzi również glosariusz będący wykazem pojęć oraz terminów fachowych, które wyjaśniają zagadnienia związane z tą specyficzną tematyką budowlaną. Książka jest bogato ilustrowana rysunkami technicznymi różnych rozwiązań, szczegółów konstrukcyjnych dachów a także zdjęciami przykładowych realizacji obiektów z uwzględnieniem istotnych detali towarzyszących dachom spadzistym.

Od Wydawcy. Oddajemy w Państwa ręce pierwsze polskie wydanie książki „Atlas dachów", będącej tłumaczeniem znanej niemieckiej publikacji wydawnictwa „Detal". Zostało ono opracowane na podstawie czwartego wydania oryginału, które ukazało się w Niemczech w 2002 roku. „Atlas dachów" w sposób kompleksowy ujmuje całokształt zagadnień związanych z projektowaniem oraz realizacją dachów spadzistych, powszechnie spotykanych zarówno w budownictwie indywidualnym, jak również podczas realizacji domów wielorodzinnych. Książka ukazuje dobitnie fakt, iż dach, którego konstrukcja z pozoru wydaje się prosta i oczywista jest niezwykle skomplikowanym elementem budowli, którego zarówno zaprojektowanie, jak również wykonanie wymaga bardzo specjalistycznej wiedzy.

Jako ochrona konstrukcji wewnętrznej oraz wnętrza budynku przed działaniem niekorzystnych wpływów atmosferycznych dach stanowi jeden z najistotniejszych elementów z punktu widzenia ochrony termicznej budynku. Niezależnie od tego jest on zasadniczym elementem architektonicznym budowli, niejednokrotnie decydując o jej ostatecznym kształcie i postrzeganiu.

Należy jednak pamiętać, że oprócz walorów ochronnych i estetycznych dach musi spełniać szereg istotnych wymagań: statycznych, konstrukcyjnych, termoizolacyjnych, przeciwpożarowych, akustycznych, użytkowych, ekonomicznych, ekologicznych, jak również dotyczących trwałości. W celu zobrazowania ww. wymogów, które określone są przez odpowiednie przepisy, normy oraz zasady sztuki dekarskiej, w „Atlasie dachów" zaprezentowanych zostało wiele szczegółowych rozwiązań z zakresu dachów spadzistych. Wykorzystano tu rozwiązania z różnego rodzaju obiektów, które zostały opracowane zarówno od strony konstrukcji nośnej jak również elementów pokrycia dachowego. Celem publikacji jest kompleksowe omówienie zagadnień związanych z pokryciami spadzistymi oraz prezentacja sposobów rozwiązywania konkretnych problemów, jakie mogą wystąpić w fazie projektowania lub realizacji dachów z uwzględnieniem kwestii trwałości, niezawodności pokrycia dachowego, aerodynamiki, hydrodynamiki, techniki cieplnej oraz zagadnień związanych z zapotrzebowaniem energetycznym przy ogrzewaniu budynków.

Książka jest podzielona na cztery części.

W pierwszej części zaprezentowano historię rozwoju technik krycia dachów, a także technologii oraz materiałów dachowych wykorzystywanych przy konstrukcji pokryć dachowych.

Część druga została poświęcona konstrukcjom nośnym dachów i ich spójności z konstrukcją nośną obiektów oraz trendom rozwoju i badaniom w dziedzinie fizyki budowlanej. W rozdziale tym zostały przedstawione składowe elementy pokrycia dachowego jak również podstawowe zasady konstrukcyjne.

Trzecia część koncentruje się na różnych wariantach rozwiązań szczegółów konstrukcyjnych dachów spadzistych.

Duże znaczenie dla całości publikacji ma ostatnia - czwarta część, która zawiera praktyczne przykłady zrealizowanych obiektów. W części tej zaprezentowano szczegóły rozwiązań konstrukcji i pokryć dachów spadzistych z uwzględnieniem ich połączenia i harmonizacji z innymi elementami obiektów.

Prezentowana książka dostarcza szerokiej wiedzy o zasadach konstrukcyjnych, stosowanych technologiach, wariantach materiałowych, rozwiązaniach poszczególnych detali. Przekazuje ona fachową wiedzę niezbędną dla projektantów, właścicieli oraz pracowników firm budowlanych, producentów i importerów materiałów budowlanych z branży pokryć dachowych, handlowców, dekarzy, inwestorów a także studentów. Książka zawiera zasady metod obliczeniowych, nowe normy techniczne, a także przepisy obowiązujące dla tej dziedziny w krajach niemieckojęzycznych. Mając na uwadze fakt, iż historycznie szereg rozwiązań pierwotnie zaimplementowanych w tych krajach, było adaptowanych w Polsce, dzięki niniejszej publikacji czytelnik otrzymuje możliwość porównywania wymogów, przepisów i norm technicznych z tych krajów z obowiązującymi w Polsce, a także przyswojenia postępowych technologicznie rozwiązań, które z czasem staną się z pewnością popularne również w naszym kraju. W trakcie przygotowania polskiej edycji musieliśmy rozwiązywać problemy z zakresu terminologii fachowej w dziedzinie dachów spadzistych. Ponieważ w języku polskim nie dysponujemy terminami dla nazwania wszystkich detali konstrukcyjnych, jakie autorzy wymieniają w oryginale książki, dlatego musieliśmy niektóre elementy nazwać opisowo, bądź w uzasadnionych przypadkach stworzyć zupełnie nowy termin. Czytelnikom pragniemy zwrócić uwagę, iż w niemieckim oryginale część publikacji powstawała stopniowo, w miarę opracowywania kolejnych wydań. Z tego właśnie powodu mogą one sprawiać wrażenie pozornego nieprzystosowania do tytułów poszczególnych części i rozdziałów, które pozostały niezmienione. Przygotowując polski przekład staraliśmy się zadbać o zachowanie ogólnej koncepcji oryginału. Mamy nadzieję, że uważna lektura całej książki potwierdzi słuszność naszego zamiaru. Liczymy na to, że niniejsza publikacja również w Polsce znajdzie szerokie grono czytelników i pozwoli im poszerzyć ich wiedzę w dziedzinie dachów spadzistych.


Korzystając z książki „Atlas dachów" należy pamiętać o występujących różnicach w zakresie terminologii stosowanej u nas i u naszych Sąsiadów.

1. W Niemczech nie ma „pap asfaltowych", są tylko"papy bitumiczne"

2. U nas pod pokryciem dachu jest po prostu podkład. Tam rozróżnia się „podkład zwykły" (Underdeckung) i „podkład wodoszczelny" (Unterdichtung). Wprowadza się też na coś innego pojęcie „pokrycie tymczasowe" (Vordeckung). Powoduje to niejaką kolizję z naszym popularnym terminem „folia wstępnego krycia", który znalazł się w przekładzie na oznaczenie jednej z postaci „podkładu zwykłego", nazywanej w Niemczech Unterspannbahn. Niestety „folii wstępnego krycia" nie dało się zastąpić słowem „membrana", też u nas spotykanym, gdyż w książce membrana to dach tekstylny.

3. W Niemczech folia z tworzywa sztucznego oznacza bardzo cienki wyrób (zwykle na paroizolacje), dlatego w przekładzie masywniejszy wyrób (na podkłady, jak również na izolacje wodochronne w dachach zielonych) określono zgodnie z niemiecką terminologią jako „pasy tworzywa sztucznego" (Kunststoffbahn).

4. Blacha do krycia dachów u nich w sklepie to „pasy" (Bander), natomiast pas na dachu już po zagięciu brzegów to „pasmo" (Schar) i tak też jest w przekładzie. Popularne u nas kiedyś słowo „arkusz" jest w przekładzie prawie niespotykane (Tafel), bo krycie stosunkowo małymi „arkuszami" jest nieekonomiczne.

5. Autorzy skrupulatnie przy kryciu rozróżniają „rząd" (Gebinde) i „szereg" (Reihe). Różnica między tymi pojęciami jest dość mało uchwytna, tym niemniej w przekładzie konsekwentnie przestrzegano słownictwa Autorów.

Przytoczone problemy nie powinny być dla Użytkownika powodem do niepokoju, gdyż po krótkim treningu różnice te opanowuje się z łatwością, a ponadto pozwoli to na uniknięcie nieporozumień przy zamawianiu towarów za granicą.

Pierwszy „Atlas dachów" sięga do początków cenionej serii atlasów konstrukcji, która stopniowo objęła siedem tomów. Chociaż opracowanie z roku 1991 było potem dwukrotnie aktualizowane i uzupełniane, to nowe prawa, rozporządzenia, normy i reguły fachowe, jak również nowe zasady konstruowania spowodowały, że stało się konieczne obecne gruntowne jego zmodyfikowanie. Wszystkie istniejące rozdziały zostały dlatego zaktualizowane, a niektóre opracowane na nowo. Już w rozdziale wprowadzającym, w którym wnikliwie rozpatrzono obecną sytuację w budownictwie widać jak aktualny jest to temat. Nowy jest także rozdział o konstrukcjach nośnych. Omówione zostały w nim obecnie wszelkie oddziaływania na dach, a także przenoszenie obciążeń z pokrycia na konstrukcję nośną; oprócz najważniejszych tradycyjnych wiązarów dachowych podano też przegląd dachów o dużej rozpiętości.

W części o fizyce budowli, obok niezbędnych podstaw przyrodniczych, po raz pierwszy przedstawiono metodę obliczeń zgodną z nowym rozporządzeniem o oszczędzaniu energii ze wszystkimi zawartymi w nim odsyłaczami. Wszystkie materiały pokryciowe ze starego atlasu pojawiają się również w niniejszej książce. Tworzą one ważny zasób tradycyjnych pokryć, jednak ujętych teraz zgodnie z aktualnym stanem techniki.

Równocześnie nowoczesne materiały dachowe znalazły w pełni swoje miejsce - a membranom poświęcono po raz pierwszy własny rozdział. Jest on pierwszą znaną nam publikacją, ukazującą zasady konstrukcyjne w tej formie. Także rozdział o pozyskiwaniu energii jest nowy, ponieważ jest to zagadnienie, które odgrywa coraz większą rolę również przy dachach spadzistych.

W zakresie produkcji i montażu ukazano współczesny stan prefabrykacji. Podano przy tym propozycje ekonomicznych rozwiązań dla dachów spadzistych. Ponadto przedstawiono zasady funkcjonowania struktury dachu modularnego, dołączając do nich zalecenia co do metody postępowania przy opracowywaniu systemów modularnych. Zadania budowlane, zyskujące w przyszłości coraz większe znaczenie, to remonty. Dlatego poświęcono im miejsce przy omawianiu różnorodnych przypadków szkód budowlanych i odpowiadających im możliwości remontowania.
W części „Przykłady" pokazano wiele współczesnych obiektów, ukazujących stan techniki dachowej i spektrum estetyki dzisiejszej architektury. Udokumentowano również i niektóre klasyczne dzieła, z detalami publikowanymi raczej rzadko i zwykle w sposób niepełny. Skorowidz rzeczowy uzupełniono pierwszy raz glosariuszem często używanych wyrażeń fachowych.

Celem „Atlasu dachów" jest prezentacja nie tylko gotowych wzorów konstrukcji, lecz podstaw konstruowania i architektonicznego kształtowania dachu jako powłoki klimatycznej. Należą tutaj:
• podstawowa wiedza o konstrukcji nośnej i jej związku z pokryciem dachowym,
• naukowe podstawy fizyki budowli w powiązaniu z nowymi wydaniami norm DIN i przepisów,
• znajomość konstrukcyjnych pryncypiów dla dachów spadzistych wraz z problematyką konstrukcji wentylowanych i niewentylowanych,
• pogłębiona wiedza o materiałach pokryciowych i możliwościach ich łączenia,
• przegląd źródeł i pozyskiwania energii i ich integrowania z konstrukcją dachu spadzistego,
• zrozumienie specjalistycznej problematyki wilgotnościowej i jej opanowanie na bazie aktualnej wiedzy,
• świadomość mechaniki ruchu powietrza przy dachu i jego skutki dla wiatroizolacji i sposobu jej wykonania,
• znajomość materiałów termoizolacyjnych wraz z ich fizycznymi własnościami oraz sposobami układania,
• spojrzenie na odprowadzenie wody w zakresie materiałów, form i wymiarowania.

Do unaocznienia tych wyżej wymienionych podstaw najlepiej posłużą rysunki konstrukcyjne. Uzupełniają je odpowiadające im przykłady wykonania.

Wydawca i autorzy pragną, aby wiedza zebrana w tej książce posłużyła do poszerzenia rozumienia zasad konstruowania i umiejętności kształtowania rozwiązań dachów jako zadań o kompleksowym charakterze.

Pochodzenie dachów spadzistych sięga aż do początków ludzkiej kultury. Ich zalety są bezdyskusyjne. Spełniają one funkcję zakończenia budynku w doskonały sposób. Ich pochyłe powierzchnie odprowadzają wody opadowe szybko i pewnie. Ich struktura składająca się z drobnych części nadaje się dobrze do konserwacji, a elementy pokrycia w przeważającej mierze mają długą żywotność.

Uprzywilejowana pozycja dachu spadzistego została na krótko podważona, gdy dach płaski wraz z rozwojem nowoczesnej architektury w latach 70. XX wieku zyskał bardzo na znaczeniu, grożąc wyparciem dachu spadzistego.

Dzisiaj dach spadzisty odzyskał na nowo uprzywilejowaną pozycję. Większa część naszego społeczeństwa traktuje dzisiaj dach spadzisty jako klasyczny wzorzec dachu, odpowiadający jej wzrokowym przyzwyczajeniom.

W części pierwszej niniejszej książki będziemy próbować - poprzez przedstawienie historii techniki dachowej - wzbudzić zainteresowanie dla form i metod wykonywania dachów.

Na początek cofniemy się do XIX wieku, w którym uprzemysłowienie zrewolucjonizowało wszystkie obszary produkcji. Będziemy starali się prześledzić kwestię, w jakiej mierze technika budowlana owego czasu odpowiadała stanowi pozostałych obszarów produkcji i czy już wówczas czerpała korzyści z innych dziedzin. Ponadto zainteresują nas także motywy określające rozwój techniki w ogólności, a na tym tle techniki budowlanej. Wreszcie będziemy obserwować dalszy jej rozwój w XX wieku aż do chwili obecnej, aby przedstawić zasady naszych dzisiejszych konstrukcji. Uzyskamy to rozpatrując wykorzystanie poszczególnych materiałów dachowych, pod kątem dwóch najważniejszych zjawisk, które dziś rządzą naszym społeczeństwem: ekonomii i ekologii. Na zakończenie rozważymy sposoby użytkowania i optymalną formę dachu, dla wytyczenia granic możliwości naszego postępowania.

Data dodania produktu: 01 czerwiec 2010.