Szukany produkt
 
Wydawnictwo 

Kategorie

 
 

Informacje

 
 
architektura style i detale
architektura style i detale
Przewodnik po historii architektury od najdawniejszych cywilizacji po rewolucję przemysłową

 

Autor: Praca zbiorowa
Tytuł: architektura style i detale
Tytuł oryginału: The Grammar of Architecture
Tłumaczenie: Kamil Kuraszkiewicz
Rok wydania: 2007
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękkie laminowane okładki
Format: 195x235 mm
Ilość stron: 352
Międzynarodowy Standardowy Numer Książki: ISBN 83-213-4454-2
Wydawnictwo: ARKADY
 
  • Opis
  • Spis treści
 

ARCHITEKTURA STYLE I DETALE pod redakcją Emily Cole

 

Ilustrowany przewodnik po historii architektury od najdawniejszych cywilizacji po rewolucję przemysłową.

Łatwa i prosta droga do odkrycia wielu klasycznych dziel światowej architektury.

Piękne rysunki i ryciny ilustrujące tysiące detali architektonicznych.

 

Czy potrafisz odróżnić kolumnę dorycką od toskańskiej? Być może tak. A co z belkowaniem, hypostylem, pylonem albo pagodą? W tej książce wykorzystano piękne ryciny z wielkich dzieł poświęconych historii budownictwa, aby zilustrować podróż po stylach architektonicznych całego świata — od starożytnego Egiptu po rewolucję przemysłową.

Większość rysunków i rycin została zaczerpnięta z dawnych źródeł, niezrównanych pod względem elegancji i subtelności kreski, a także bogactwa szczegółów.

W rozbudowanych opisach omówiono elementy architektoniczne, co nie tylko pozwala poznać prawidłową terminologię, ale również przekazuje wiedzę o tym, jak w przeszłości planowano i wznoszono budowle — od Amenhotepa po Palladia i od Witruwiusza po Wrena.


Książka Architektura Style i detale przybliża zarówno specjalistom, jak i laikom, ogromny zbiór terminologii architektonicznej używanej przy opisywaniu budowli powstałych na całym świecie w różnych okresach historycznych. Autorzy nie czynią tego w sposób konwencjonalny, tworząc alfabetycznie ułożony słownik, lecz porządkują dzieje architektury w chronologicznie ujętych rozdziałach, z których każdy zawiera wybór pięknych rycin opatrzonych fachowym tekstem.

Chronologiczny układ książki pozwala czytelnikowi umieścić poszczególne elementy, formy, techniki i style w odpowiednim kontekście historycznym i kulturowym. Teksty wprowadzające przedstawiają tło religijne, społeczne, polityczne i ekonomiczne każdej z epok, poruszając równocześnie takie problemy, jak dobór miejsca, funkcja, materiał czy rola architekta.

Książka zawiera również podręczny słownik terminologiczny, podający krótkie definicje nazw i określeń wspominanych i omawianych w głównym tekście. Znalazła się w niej także ilustrowana część poświęcona dziesięciu podstawowym elementom wspólnym architekturze niemal wszystkich okresów i krajów — kolumnom, wieżom, łukom i arkadom, drzwiom, oknom i szczytom, dachom, sklepieniom oraz schodom.

Książka zaczyna się od architektury egipskiej i prowadzi czytelnika przez najważniejsze style występujące na przestrzeni dziejów. Każdy rozdział poświęcony jednemu stylowi jest podzielony na części odpowiadające typom budowli, krajom lub wydarzeniom historycznym. Budowle, które są w szczególny sposób reprezentatywne dla danego stylu — jak przykład Partenon dla architektury greckiej czy Hagia Sofia dla bizantyjskiej — zostały opisane dokładniej.

Długość każdego z rozdziałów jest uzależniona od zawartego w nim bogactwa słownictwa architektonicznego. Dla tych stylów, które od dawna były dogłębnie studiowane — zwłaszcza dla form klasycznych (greckich i rzymskich) oraz gotyckich — stosunkowo wcześnie wy- kształciła się skomplikowana terminologia architektoniczna, dlatego też zostały one omówione obszernie}. Innym stylom — na przykład archaicznemu czy prekolumbijskiemu — poświecono mniej miejsca, ponieważ wiąże się z nimi mniej specjalistycznych informacji.

W każdym rozdziale ilustracje obrazują elementy i cechy charakterystyczne dla danego stylu, od planu budowli poprzez bryłę i jej zwieńczenie. Szczególny nacisk położono na ornament w tych przypadkach, kiedy stanowi on integralną część ogólnego efektu architektonicznego.

Najpóźniejszym stylem omówionym w książce jest styl romantyczny z przełomu XVIII i XIX wieku. Architekturę tego okresu — w jeszcze większym stopniu niż we wcześniejszych epokach — cechowały powracające motywy. Terminologia pozostawała zasadniczo tradycyjna i niezmieniona, natomiast większą wagę przykładano do materiałów i metod budowlanych. Wystarczy na przykład poznać architekturę gotyku, aby móc nazwać i opisać budowle neogotyckie, lub architekturę egipską, by zrozumieć detale architektury egiptyzującej. Fakt, że w książce pominięto wszelkie historyzmy, sprawia, że nie może ona być uważana za pełny przegląd dziejów architektury światowej, jakim jest na przykład History ofArchitecture sir Banistera Fletchera (wydana po raz pierwszy w 1896 roku, lecz do dziś cenna i aktualna). A jednak jest ona czymś więcej niż tradycyjny słownik terminologiczny. Ukazanie architektury w kontekście historycznym, co jest głównym celem tej książki, pomaga w jej zrozumieniu na podstawowym, najbardziej fundamentalnym poziomie, bez wdawania się w skomplikowane analizy stylistyczne występujące w wielu tego typu pracach. Takie podejście sprawia, że zawarte w tej książce wiadomości są przystępne dla osób, które dopiero zaczynają się interesować architekturą, ale również znajdą tu potrzebne informacje ci, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę.

Główną zaletą tej książki jest jej materiał ilustracyjny, pochodzący z osiemnasto- i dziewiętnastowiecznych traktatów architektonicznych, słowników oraz studiów archeologicznych i topograficznych. Wykorzystanie tych ilustracji — głównie miedziorytów i stalorytów — jest z wielu powodów uzasadnione. Ich precyzja i szczegółowość doskonale odpowiada celom i tematowi książki.

Ilustracje te przypominają też czasy, kiedy narodziło się powszechne zainteresowanie historią architektury świata. Wraz z rozwojem druku i technik artystycznych ilustrowane książki stały się szeroko dostępne i poszukiwane przez nowe, liczniejsze i bardziej zróżnicowane grono czytelników. W epoce, kiedy podróże zagraniczne były trudniejsze i bardziej kosztowne niż dzisiaj, ryciny dawały wyjątkową możliwość poznania krajobrazów i budowli dalekich krajów.

Wiele ilustracji tu zamieszczonych pochodzi z takich dzieł, które również składały się niemal wyłącznie z opisów ilustracji. Ryciny przywodzą na myśl fascynację, jaką te budowle musiały wzbudzać w architektach i uczonych, przypominają też nieprzemijający wiktoriański ideał dążenia do wiedzy zarówno w sztuce, jak i w nauce.

Na koniec wreszcie, ilustracje te sprawiają, że jest to po prostu piękna książka.

 

Data dodania produktu: 08 luty 2007.