Szukany produkt
 
Wydawnictwo 

Kategorie

 
 

Informacje

 
 
aranżacja wystaw sklepowych
aranżacja wystaw sklepowych
Sprawdź co radzą specjaliści, aby odnieść sukces handlowy

 

Autor: Praca zbiorowa
Tytuł: aranżacja wystaw sklepowych
Tytuł oryginału: Biblioteca Atrium del Escaparatismo. Procedimientos y tecnicas del escaparatista
Tłumaczenie: Dorota Ostrowska - Cobas
Rok wydania: 2001
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: twarde lakierowane okładki
Format: 230x290 mm
Ilość stron: 135
Międzynarodowy Standardowy Numer Książki: ISBN 83-213-4171-3
Wydawnictwo: ARKADY
 
  • Opis
  • Spis treści
 

Pierwsza na rynku polskim książka prezentująca sztukę projektowania wystaw sklepowych. Pokazuje, jak wykorzystać wiedzę psychologiczną, marketing, zasady kompozycji plastycznej i reklamę do tworzenia efektownych ekspozycji, które zapewnią sukces handlowy, przyciągną oko klienta i zachęcą do dokonania zakupów.

Merchandising
Zdefiniowanie terminu merchandising nie należy do zadań łatwych i nie jest przedmiotem naszych rozważań. Powinniśmy jednakże zapoznać się z jego znaczeniem, by móc przejść bez większych wątpliwości do kwestii najbardziej nas interesujących. W tym celu posłużymy się definicją Alaina Wellhoffa, która określa merchandising jako zbiór metod i technik nadających produktowi czynną rolę w sprzedaży, jego odpowiednią prezentację i stworzenie mu właściwego otoczenia w celu maksymalizacji zysku. Przytoczona definicja wskazuje na zasadniczą dla handlowca i aranżera wystawy kwestię. Wielkość sprzedaży zależy nie tylko od produktu, jego opakowania i prezentacji. Pozostaje ona w ścisłym związku z punktem sprzedaży i jego wykorzystaniem, a więc szczegółowe zapoznanie się z punktem sprzedaży ma znaczenie podstawowe.
Należy podkreślić, że niezbędne jest przede wszystkim dokładne poznanie wystawy, co nie ogranicza się tylko do przestrzeni fizycznej i jej charakterystyki. Konieczne jest również zapoznanie się z bezpośrednim otoczeniem, położeniem względem całej struktury sklepu, najlepszymi kątami obserwacji itd. W żadnym wypadku nie powinniśmy zapominać o tym, że wystawy odgrywają główną rolę w pracy działu promocji danego sklepu. Potwierdzają to zarówno dane statystyczne dotyczące ilości sprzedaży motywowanych wystawą (23%), jak również wyraźne zainteresowanie producentów umieszczeniem swoich produktów na wystawie.

Siła oddziaływania wystaw sklepowych
Jak wielka jest siła oddziaływania wystaw sklepowych, ukazuje badanie przeprowadzone w 10 miastach, w których wybrano 47 sklepów, kierując się atrakcyjnością ich wystaw sklepowych. W dość długim czasie trwania badania wystawy obejrzało w sumie 4 500 000 osób. Na jego podstawie zostały wyciągnięte dwa wnioski:
1) przed wystawami zatrzymują się częściej kobiety niż mężczyźni, w stosunku cztery do jednego.
2) zwyczajny ruch osób przed wystawami sklepowy- mi w dniach roboczych w godzinach między 10.30 a 13.30 średnio przedstawiał się tak, jak ukazuje to tabela.
Ilość mieszkańców miasta                       Dzienny ruch osobowy
od 10 000 do 15 000 mieszkańców ............................. 3 200 osób
od 35 000 do 40 000 mieszkańców ............................. 8 800 osób
od 55 000 do 60 000 mieszkańców ............................ 11 000 osób
od 100 000 do 150 000 mieszkańców ......................... 18 500 osób

Jeśli porówna się te wyniki z udziałem publiczności w wystawach innego rodzaju, wyraźna się staje siła oddziaływania witryn sklepowych. Warto sobie uzmysłowić, że Centre George Pompidou w Paryżu, dysponujące znacznymi środkami przeznaczonymi na reklamę, dziennie przyjmuje średnio 26 tysięcy osób.

Techniki sprzedaży
Powyższy przykład ukazuje, że stosunek kosztów wystawy do jej skuteczności i siły oddziaływania charakteryzuje się wyjątkową opłacalnością. Niemniej jednak tak dobre rezultaty można uzyskać tylko wtedy, gdy dobrze wykonamy naszą pracę. Aranżacja wystaw rozumiana jako technika sprzedaży kieruje się nie tylko uwarunkowaniami fizycznymi sklepu (dostępną przestrzenią), lecz także realiami natury ekonomiczno-społecznej (dzielnica, rodzaj sklepu, klienci, status etc.). Po rozwiązaniu tej kwestii, należy dokonać wyboru spójnych, praktycznych i atrakcyjnych środków kompozycyjnych. Do nich należą na przykład elementy wprowadzające odpowiedni klimat. Wiedza i umiejętności aranżera wystawy dotyczą operowania towarem w celu jak najlepszej jego prezentacji. Odpowiednia technika i poznanie zasad estetycznych pozwalają na stworzenie bodźców wizualnych motywujących klienta do zakupu towaru. Znaczący postęp w rozwoju technik stosowanych w aranżacji wystaw sklepowych oraz rozwój wiedzy w tej dziedzinie zwiększają efektywność działań. Wszystkie wymienione powyżej elementy muszą być uwzględniane w merchandisingu zajmującym się wystawą sklepową.


Poszczególne elementy realizacji projektu wystawy decydują o jej ostatecznym wyglądzie, który w założeniach powinien spełniać dwie funkcje:
1) zwiększać sprzedaż produktu;
2) wpływać na wzrost ogólnej sprzedaży sklepu (oznaka prestiżu).
W dobrze przeprowadzonej strategii sprzedaży szczegóły mają ogromne znaczenie. Selekcja towarów, ich prezentacja oraz ustalenie relacji między jakością a ceną powinny być dokonywane ze szczególną pieczołowitością. Obecność ceny na wystawie jest zazwyczaj dobrze przyjmowana przez klienta. Jej brak czasem działa odstraszająco. Brak ceny może być elementem strategii kreowania obrazu sklepu elitarnego. Niemniej jednak z reguły dzieje się przeciwnie.

Data dodania produktu: 06 czerwiec 2006.