Szukany produkt
 
Wydawnictwo 

Kategorie

 
 

Informacje

 
 
angielsko-polski słownik spawalniczy
angielsko-polski słownik spawalniczy
Słownik podręczny dla uczniów, nauczycieli, tłumaczy, techników i inżynierów oraz spawaczy wyjeżdżających do pracy za granicę

 

Autor: Ewa Romkowska
Tytuł: angielsko-polski słownik spawalniczy
Rok wydania: 2009
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: 125x195 mm
Ilość stron: 165
Międzynarodowy Standardowy Numer Książki: ISBN 978-83-204-3585-6
Wydawnictwo: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
 
  • Opis
  • Spis treści
 

ANGIELSKO-POLSKI SŁOWNIK SPAWALNICZY

Słownik zawiera ok. 5000 podstawowych terminów angielskich z dziedziny spawalnictwa, a także z dziedzin z nią powiązanych, takich jak np. elektrotechnika, metaloznawstwo, wytrzymałość materiałów, wraz z ich odpowiednikami lub objaśnieniami w języku polskim.

Słownik został opracowany jako pomoc dla uczniów, nauczycieli, tłumaczy, techników i inżynierów (także wyjeżdżających do pracy za granicę). Niektóre terminy wielowyrazowe zamieszczono przykładowo dla zilustrowania sposobu tworzenia złożeń.

Wyjściowe terminy angielskie złożono czcionką pogrubioną i są one podane w układzie alfabetycznym; terminy złożone podano według kolejności alfabetycznej wyrazów składowych, a powtarzające się wyrazy zastąpiono znakiem ~. Człony terminu, które mogą być pominięte, ujęto w nawiasy okrągłe, np. weld(ing) groove.

Objaśnienia lub dopowiedzenia wydrukowano kursywą. Odpowiedniki będące synonimami są oddzielone przecinkiem, odpowiedniki bliskoznaczne - średnikiem. Jeśli odpowiedniki dotyczą różnych znaczeń terminu polskiego, są oznaczone cyframi arabskimi.

Data dodania produktu: 18 wrzesie 2009.