Szukany produkt
 
Wydawnictwo 

Kategorie

 
 

Informacje

 
 
anatomia drewna
anatomia drewna
Budowa komórki, rodzaje, budowa i funkcje elementów anatomicznych drewna, mikroskopowa budowa drewna

 

Autor: Wojciech Kokociński
Tytuł: anatomia drewna
Rok wydania: 2005
Miejsce wydania: Poznań
Oprawa: miękka
Format: 170x240 mm
Ilość stron: 162
Międzynarodowy Standardowy Numer Książki: ISBN 83-88518-42-9
Wydawnictwo: PRODRUK
 
  • Opis
  • Spis treści
 

ANATOMIA DREWNA

"Anatomia drewna” omawia budowę mikroskopową drewna oraz charakterystyczne cechy rozpoznawcze, które ułatwiają rozpoznawanie rodzaju drewna. Zawarte w niej wiadomości z zakresu anatomii drewna, jak i budowy makroskopowej, podane są w sposób wyczerpujący.

Anatomia drewna - nauka o wewnętrznej budowie drewna wraz z całym cyklem jego tworzenia się, wskazująca na związki między budową a układami funkcjonalno-czynnościowymi oraz rozmieszczeniem i wzajemnym stosunkiem przestrzennym elementów strukturalnych.

Drewno - złożona tkanka roślin drzewiastych, zbudowana z elementów przewodzących wodę wraz z solami mineralnymi (naczynia i cewki), wzmacniających (włókna drzewne, cewki) i spichrzowych (miękisz drzewny), znajdująca się w pniu drzewa miedzy rdzeniem i korą.

Drewno- materiał pni, gałęzi oraz korzeni otrzymywany ze ściętych drzew i formowany przez obróbkę w rożnego rodzaju sortymenty, wykorzystywany w praktyce przemysłu budowlanego, meblarskiego. papierniczego oraz na opał.

Drzewo - duże, wieloletnia roślina, mająca wyraźnie wykształcony pęd główny (pień), z którego na pewnej wysokości nad ziemie wyrastała pędy boczne (gałęzie) z liśćmi, tworzące koronę.

Skrypt jest przeznaczony dla studentów technologii drewna i leśnictwa oraz dla pracowników przemysłu drzewnego i leśnego. Wprawdzie obecnie nie brakuje obszernych podręczników z zakresu botaniki i anatomii drewna, zwłaszcza napisanych w języku angielskim i niemieckim, jednak zaznacza się brak opracowań będących syntetycznym wprowadzeniem w świat roślin drzewiastych, umożliwiających szczegółowe poznanie i zrozumienie budowy oraz funkcji komórek i tkanek tworzących drzewa.

Celem Anatomii drewna jest przeto zapełnienie istniejącej luki. W skrypcie zostały poruszone wszystkie istotne zagadnienia z dziedziny anatomii drewna. Po przestudiowaniu poszczególnych rozdziałów czytający powinien uzyskać wystarczająco obszerny zasób wiadomości dotyczących anatomii tkanki drzewnej.

Pragnę wspomnieć, że niezwykle istotną zachętą do napisania tej książki było dążenie, by mój podziw i pasja poznania drzew, najdoskonalszego „dzieła natury" w królestwie roślin, stały się również udziałem tych czytelników, którzy swą zawodową przyszłość wiążą z produkcją drewna oraz jego późniejszym przerobem i wykorzystaniem. Drewno jest bowiem materiałem niepowtarzalnym, a jednocześnie odtwarzalnym przez przyrodę, który jest wykorzystywany w ponad 10 tyś. zastosowań.

Data dodania produktu: 01 wrzesie 2009.